Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finvær AS
Juridisk navn:  Finvær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22014062
Jegeråsen 24 Jegeråsen 24 Fax: 22832266
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 882745422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Lytomt Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
128.57%
Egenkapital  
  
19.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 144.000 63.000 19.000 56.000 106.000
Egenkapital: 898.000 754.000 691.000 672.000 616.000
Regnskap for  Finvær AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -7.000 -6.000 -7.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 -6.000 -7.000 -5.000
Finansinntekter 156.000 69.000 57.000 63.000 111.000
Finanskostnader 0 0 -33.000 0 0
Finans 156.000 69.000 24.000 63.000 111.000
Resultat før skatt 144.000 63.000 19.000 56.000 106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 144.000 63.000 19.000 56.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 916.000 760.000 724.000 700.000 639.000
Sum eiendeler 916.000 760.000 724.000 700.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 470.000 407.000 389.000 332.000
Sum egenkapital 898.000 754.000 691.000 672.000 616.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 6.000 33.000 28.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 760.000 724.000 701.000 639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -7.000 -6.000 -7.000 -5.000
Driftskostnader -12.000 -7.000 -6.000 -7.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 -7.000 -6.000 -7.000 -5.000
Finansinntekter 156.000 69.000 57.000 63.000 111.000
Finanskostnader 0 0 -33.000 0 0
Finans 156.000 69.000 24.000 63.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 144.000 63.000 19.000 56.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 832.000 680.000 543.000 588.000 559.000
Kasse, bank 84.000 80.000 181.000 112.000 80.000
Sum omløpsmidler 916.000 760.000 724.000 700.000 639.000
Sum eiendeler 916.000 760.000 724.000 700.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 470.000 407.000 389.000 332.000
Sum egenkapital 898.000 754.000 691.000 672.000 616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 6.000 33.000 28.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 6.000 33.000 28.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 760.000 724.000 701.000 639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 898.000 754.000 691.000 672.000 616.000
Likviditetsgrad 1 50.9 126.7 21.9 25.0 27.8
Likviditetsgrad 2 50.9 126.7 22.0 25.1 27.8
Soliditet 9 99.2 95.4 96.0 96.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1.5
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 15.7 8.2 7.0 8.0 16.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex