Fiol AS
Juridisk navn:  Fiol AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38326810
Midtbø 19 Midtbø 19 Fax:
4420 Åna-Sira 4420 Åna-Sira
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 992243139
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/21/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-135.87%
Egenkapital  
  
-9.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -664.000 1.851.000 699.000 1.738.000 1.347.000
Egenkapital: 6.054.000 6.718.000 4.879.000 4.198.000 2.480.000
Regnskap for  Fiol AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter -665.000 1.851.000 698.000 1.738.000 1.785.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -439.000
Finans -665.000 1.851.000 698.000 1.738.000 1.346.000
Resultat før skatt -664.000 1.851.000 699.000 1.738.000 1.347.000
Skattekostnad 0 -12.000 -17.000 -20.000 -12.000
Årsresultat -664.000 1.839.000 682.000 1.718.000 1.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Sum eiendeler 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Sum opptjent egenkapital 5.952.000 6.616.000 4.777.000 4.096.000 2.378.000
Sum egenkapital 6.054.000 6.718.000 4.879.000 4.198.000 2.480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.832.000 9.344.000 9.349.000 9.352.000 9.344.000
Sum gjeld og egenkapital 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter -665.000 1.851.000 698.000 1.738.000 1.785.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -439.000
Finans -665.000 1.851.000 698.000 1.738.000 1.346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -664.000 1.839.000 682.000 1.718.000 1.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 14.866.000 16.030.000 14.179.000 13.481.000 11.743.000
Kasse, bank 20.000 32.000 49.000 69.000 80.000
Sum omløpsmidler 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Sum eiendeler 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Sum opptjent egenkapital 5.952.000 6.616.000 4.777.000 4.096.000 2.378.000
Sum egenkapital 6.054.000 6.718.000 4.879.000 4.198.000 2.480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 12.000 17.000 20.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.832.000 9.332.000 9.332.000 9.332.000 9.332.000
Sum kortsiktig gjeld 8.832.000 9.344.000 9.349.000 9.352.000 9.344.000
Sum gjeld og egenkapital 14.886.000 16.062.000 14.228.000 13.550.000 11.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.054.000 6.718.000 4.879.000 4.198.000 2.480.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3
Soliditet 40.7 41.8 34.3 31.0 21.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.1
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.9 2.2 3.8
Total kapitalrentabilitet -4.5 11.5 4.9 12.8 15.1
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex