Fiol Invest As
Juridisk navn:  Fiol Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løkkaskogen 44C Løkkaskogen 44C Fax:
0773 Oslo 773 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 898054322
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: R8 Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.33%
Resultat  
  
-103.42%
Egenkapital  
  
-2.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 62.000 715.000 75.000 36.000 0
Resultat: -20.000 585.000 352.000 -34.000 -20.000
Egenkapital: 742.000 762.000 293.000 -60.000 -26.000
Regnskap for  Fiol Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 62.000 715.000 75.000 36.000 0
Driftskostnader -21.000 -46.000 -16.000 -12.000 -20.000
Driftsresultat 42.000 669.000 59.000 25.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 450.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -84.000 -156.000 -58.000 0
Finans -61.000 -84.000 294.000 -58.000 0
Resultat før skatt -20.000 585.000 352.000 -34.000 -20.000
Skattekostnad 0 -115.000 0 0 0
Årsresultat -20.000 470.000 352.000 -34.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.522.000 1.309.000 3.439.000 3.298.000 673.000
Sum omløpsmidler 1.820.000 1.794.000 1.562.000 1.524.000 5.000
Sum eiendeler 3.342.000 3.103.000 5.001.000 4.822.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 745.000 276.000 -77.000 -43.000
Sum egenkapital 742.000 762.000 293.000 -60.000 -26.000
Sum langsiktig gjeld 2.481.000 2.163.000 4.709.000 4.883.000 704.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 177.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.341.000 3.102.000 5.002.000 4.823.000 678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 62.000 715.000 75.000 36.000 0
Driftsinntekter 62.000 715.000 75.000 36.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -46.000 -16.000 -12.000 -20.000
Driftskostnader -21.000 -46.000 -16.000 -12.000 -20.000
Driftsresultat 42.000 669.000 59.000 25.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 450.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -84.000 -156.000 -58.000 0
Finans -61.000 -84.000 294.000 -58.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 470.000 352.000 -34.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.183.000 2.109.000 655.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 2.183.000 2.109.000 655.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.522.000 1.309.000 1.256.000 1.189.000 18.000
Sum anleggsmidler 1.522.000 1.309.000 3.439.000 3.298.000 673.000
Varebeholdning 1.820.000 1.783.000 1.625.000 1.519.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 -62.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 11.000 0 3.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.820.000 1.794.000 1.562.000 1.524.000 5.000
Sum eiendeler 3.342.000 3.103.000 5.001.000 4.822.000 678.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 745.000 276.000 -77.000 -43.000
Sum egenkapital 742.000 762.000 293.000 -60.000 -26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.481.000 2.163.000 4.709.000 4.883.000 704.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 115.000 115.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 62.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 177.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.341.000 3.102.000 5.002.000 4.823.000 678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.702.000 1.617.000 1.562.000 1.524.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1 10.
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0 0.0
Soliditet 22.2 24.6 5.9 -1.2 -3.8
Resultatgrad 67.7 93.6 78.7 69.4
Rentedekningsgrad 0.7 8 0.4 0.4
Gjeldsgrad 3.5 3.1 16.1 -81.4 -27.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 21.6 10.2 0.5 -2.9
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex