Fiola AS
Juridisk navn:  Fiola AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61126033
Posthusvegen 11 Posthusvegen 11 Fax:
2879 Odnes 2879 Odnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Søndre Land
Org.nr: 989257463
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Land Regnskapssentral
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
56.16%
Egenkapital  
  
-22.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 228.000 146.000 708.000 390.000 197.000
Egenkapital: 854.000 1.101.000 955.000 697.000 307.000
Regnskap for  Fiola AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 240.000 160.000 720.000 400.000 232.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 240.000 160.000 720.000 400.000 207.000
Resultat før skatt 228.000 146.000 708.000 390.000 197.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 228.000 146.000 708.000 390.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000
Sum omløpsmidler 387.000 434.000 485.000 96.000 0
Sum eiendeler 1.057.000 1.104.000 1.155.000 766.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 704.000 951.000 805.000 547.000 157.000
Sum egenkapital 854.000 1.101.000 955.000 697.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 304.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 3.000 200.000 69.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 1.104.000 1.155.000 766.000 670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -13.000 -14.000 -12.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 240.000 160.000 720.000 400.000 232.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -25.000
Finans 240.000 160.000 720.000 400.000 207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -200.000 0 0
Årsresultat 228.000 146.000 708.000 390.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000
Sum anleggsmidler 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 240.000 160.000 180.000 96.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 147.000 274.000 305.000 0 0
Sum omløpsmidler 387.000 434.000 485.000 96.000 0
Sum eiendeler 1.057.000 1.104.000 1.155.000 766.000 670.000
Sum opptjent egenkapital 704.000 951.000 805.000 547.000 157.000
Sum egenkapital 854.000 1.101.000 955.000 697.000 307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 304.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 0 69.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 3.000 200.000 69.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 1.104.000 1.155.000 766.000 670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 431.000 285.000 27.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 1.9 144.7 2.4 1.4 0.0
Likviditetsgrad 2 1.9 144.7 2.4 1.4 0.1
Soliditet 80.8 99.7 82.7 91.0 45.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 8.9
Gjeldsgrad 0.2 0 0.2 0.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.5 13.2 61.3 50.9 33.1
Signatur
09.02.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex