Fiolen.No As
Juridisk navn:  Fiolen.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872224
Skjoldevegen 28 Skjoldevegen 28 Fax:
6783 Stryn 6783 Stryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 998176905
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Halsteinslid As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.45%
Resultat  
  
-66.81%
Egenkapital  
  
5.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.848.000 2.087.000 2.111.000 1.801.000 1.821.000
Resultat: 77.000 232.000 180.000 195.000 241.000
Egenkapital: 1.212.000 1.153.000 977.000 843.000 700.000
Regnskap for  Fiolen.No As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.848.000 2.087.000 2.111.000 1.801.000 1.821.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.864.000 -1.939.000 -1.614.000 -1.590.000
Driftsresultat 69.000 224.000 172.000 188.000 230.000
Finansinntekter 8.000 8.000 7.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 8.000 8.000 7.000 11.000
Resultat før skatt 77.000 232.000 180.000 195.000 241.000
Skattekostnad -18.000 -56.000 -46.000 -53.000 -66.000
Årsresultat 59.000 175.000 134.000 142.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.402.000 1.204.000 1.090.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.392.000 1.402.000 1.204.000 1.090.000 1.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.182.000 1.123.000 947.000 813.000 670.000
Sum egenkapital 1.212.000 1.153.000 977.000 843.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180.000 249.000 226.000 247.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 1.392.000 1.402.000 1.203.000 1.090.000 1.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.848.000 2.087.000 2.111.000 1.801.000 1.821.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.848.000 2.087.000 2.111.000 1.801.000 1.821.000
Varekostnad -919.000 -978.000 -1.083.000 -851.000 -794.000
Lønninger -528.000 -561.000 -555.000 -487.000 -479.000
Avskrivning 0 0 0 0 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -325.000 -301.000 -276.000 -289.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.864.000 -1.939.000 -1.614.000 -1.590.000
Driftsresultat 69.000 224.000 172.000 188.000 230.000
Finansinntekter 8.000 8.000 7.000 10.000 15.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -3.000 -4.000
Finans 8.000 8.000 8.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 59.000 175.000 134.000 142.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 375.000 380.000 349.000 349.000 328.000
Kundefordringer 3.000 8.000 6.000 4.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.014.000 1.013.000 849.000 736.000 747.000
Sum omløpsmidler 1.392.000 1.402.000 1.204.000 1.090.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.392.000 1.402.000 1.204.000 1.090.000 1.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.182.000 1.123.000 947.000 813.000 670.000
Sum egenkapital 1.212.000 1.153.000 977.000 843.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 9.000 32.000 14.000 19.000
Betalbar skatt 18.000 56.000 46.000 53.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 70.000 97.000 81.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 114.000 52.000 99.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 249.000 226.000 247.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 1.392.000 1.402.000 1.203.000 1.090.000 1.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.212.000 1.153.000 978.000 843.000 701.000
Likviditetsgrad 1 7.7 5.6 5.3 4.4 2.8
Likviditetsgrad 2 5.7 4.1 3.8 3.1 2.0
Soliditet 87.1 82.2 81.2 77.3 64.8
Resultatgrad 3.7 10.7 8.1 10.4 12.6
Rentedekningsgrad 66.0 61.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.5 16.5 14.9 18.2 22.7
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex