Fiolin Holding As
Juridisk navn:  Fiolin Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sennesvikveien 183 Sennesvikveien 183 Fax:
8352 Sennesvik 8352 Sennesvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 920285198
Aksjekapital: 35.230 NOK
Etableringsdato: 1/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 126.000
Egenkapital: 15.601.000
Regnskap for  Fiolin Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -44.000
Driftsresultat -44.000
Finansinntekter 169.000
Finanskostnader 0
Finans 169.000
Resultat før skatt 126.000
Skattekostnad -29.000
Årsresultat 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.156.000
Sum omløpsmidler 11.651.000
Sum eiendeler 15.807.000
Sum opptjent egenkapital 15.472.000
Sum egenkapital 15.601.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000
Sum gjeld og egenkapital 15.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -44.000
Driftskostnader -44.000
Driftsresultat -44.000
Finansinntekter 169.000
Finanskostnader 0
Finans 169.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.156.000
Sum anleggsmidler 4.156.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 6.530.000
Kasse, bank 5.121.000
Sum omløpsmidler 11.651.000
Sum eiendeler 15.807.000
Sum opptjent egenkapital 15.472.000
Sum egenkapital 15.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 126.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 50.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000
Sum gjeld og egenkapital 15.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.445.000
Likviditetsgrad 1 56.6
Likviditetsgrad 2 56.6
Soliditet 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex