Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiolinbygger Jacob Von Der Lippe AS
Juridisk navn:  Fiolinbygger Jacob Von Der Lippe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90019140
Thereses Gate 5B Thereses Gate 5B Fax:
0358 Oslo 358 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991688943
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.45%
Resultat  
  
-141.88%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.251.000 1.534.000 1.509.000 1.152.000 1.307.000
Resultat: -116.000 277.000 -72.000 84.000 -23.000
Egenkapital: 356.000 445.000 227.000 286.000 214.000
Regnskap for  Fiolinbygger Jacob Von Der Lippe AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.251.000 1.534.000 1.509.000 1.152.000 1.307.000
Driftskostnader -1.321.000 -1.213.000 -1.540.000 -1.022.000 -1.277.000
Driftsresultat -70.000 322.000 -30.000 130.000 30.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -47.000 -45.000 -44.000 -48.000 -55.000
Finans -47.000 -44.000 -42.000 -47.000 -53.000
Resultat før skatt -116.000 277.000 -72.000 84.000 -23.000
Skattekostnad 27.000 -59.000 12.000 -12.000 0
Årsresultat -89.000 218.000 -60.000 72.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 887.000 909.000 932.000 955.000 978.000
Sum omløpsmidler 495.000 593.000 327.000 379.000 351.000
Sum eiendeler 1.382.000 1.502.000 1.259.000 1.334.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 337.000 119.000 178.000 106.000
Sum egenkapital 356.000 445.000 227.000 286.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 805.000 802.000 861.000 898.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 253.000 230.000 187.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 1.381.000 1.503.000 1.259.000 1.334.000 1.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 1.532.000 1.503.000 1.152.000 1.307.000
Andre inntekter 5.000 2.000 6.000 0 0
Driftsinntekter 1.251.000 1.534.000 1.509.000 1.152.000 1.307.000
Varekostnad -433.000 -449.000 -612.000 -425.000 -478.000
Lønninger -695.000 -590.000 -780.000 -431.000 -628.000
Avskrivning -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -170.000 -151.000 -125.000 -143.000 -148.000
Driftskostnader -1.321.000 -1.213.000 -1.540.000 -1.022.000 -1.277.000
Driftsresultat -70.000 322.000 -30.000 130.000 30.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -47.000 -45.000 -44.000 -48.000 -55.000
Finans -47.000 -44.000 -42.000 -47.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -89.000 218.000 -60.000 72.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 887.000 909.000 932.000 955.000 978.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 887.000 909.000 932.000 955.000 978.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 887.000 909.000 932.000 955.000 978.000
Varebeholdning 257.000 186.000 142.000 158.000 178.000
Kundefordringer 121.000 339.000 80.000 85.000 100.000
Andre fordringer 11.000 7.000 6.000 46.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 61.000 99.000 90.000 26.000
Sum omløpsmidler 495.000 593.000 327.000 379.000 351.000
Sum eiendeler 1.382.000 1.502.000 1.259.000 1.334.000 1.329.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 337.000 119.000 178.000 106.000
Sum egenkapital 356.000 445.000 227.000 286.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 45.000 0 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 719.000 805.000 802.000 861.000 898.000
Leverandørgjeld 90.000 17.000 14.000 77.000 84.000
Betalbar skatt 0 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 64.000 88.000 57.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 158.000 129.000 52.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 253.000 230.000 187.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 1.381.000 1.503.000 1.259.000 1.334.000 1.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 189.000 340.000 97.000 192.000 135.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 1.4 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 0.8 1.2 0.9
Soliditet 25.8 29.6 1 21.4 16.1
Resultatgrad -5.6 2 11.3 2.3
Rentedekningsgrad -1.5 7.2 -0.7 2.7 0.6
Gjeldsgrad 2.9 2.4 4.5 3.7 5.2
Total kapitalrentabilitet -5.1 21.5 -2.2 9.8 2.4
Signatur
27.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex