Fiolinmaker Christer Skog AS
Juridisk navn:  Fiolinmaker Christer Skog AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73529391
Kjøpmannsgata 44 Kjøpmannsgata 44 Fax: 73533306
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 985569363
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/18/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Midtbyen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.09%
Resultat  
  
65.71%
Egenkapital  
  
3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.831.000 2.694.000 2.635.000 2.516.000 2.459.000
Resultat: 58.000 35.000 40.000 42.000 75.000
Egenkapital: 1.296.000 1.254.000 1.228.000 1.199.000 1.171.000
Regnskap for  Fiolinmaker Christer Skog AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.831.000 2.694.000 2.635.000 2.516.000 2.459.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.657.000 -2.597.000 -2.470.000 -2.379.000
Driftsresultat 62.000 37.000 39.000 46.000 80.000
Finansinntekter 4.000 5.000 9.000 11.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -9.000 -14.000 -13.000
Finans -3.000 -3.000 0 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 58.000 35.000 40.000 42.000 75.000
Skattekostnad -16.000 -9.000 -11.000 -14.000 -20.000
Årsresultat 43.000 26.000 29.000 28.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 21.000 21.000 29.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.785.000 1.828.000 1.829.000 1.995.000 1.928.000
Sum eiendeler 1.816.000 1.849.000 1.850.000 2.024.000 1.960.000
Sum opptjent egenkapital 1.096.000 1.054.000 1.028.000 999.000 971.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.254.000 1.228.000 1.199.000 1.171.000
Sum langsiktig gjeld 131.000 187.000 226.000 302.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 408.000 396.000 523.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.849.000 1.850.000 2.024.000 1.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.831.000 2.694.000 2.635.000 2.516.000 2.459.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.831.000 2.694.000 2.635.000 2.516.000 2.459.000
Varekostnad -1.207.000 -1.079.000 -951.000 -1.007.000 -970.000
Lønninger -1.231.000 -1.259.000 -1.261.000 -1.138.000 -1.053.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -319.000 -385.000 -325.000 -356.000
Driftskostnader -2.769.000 -2.657.000 -2.597.000 -2.470.000 -2.379.000
Driftsresultat 62.000 37.000 39.000 46.000 80.000
Finansinntekter 4.000 5.000 9.000 11.000 9.000
Finanskostnader -7.000 -8.000 -9.000 -14.000 -13.000
Finans -3.000 -3.000 0 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 26.000 29.000 28.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 21.000 21.000 29.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 21.000 21.000 29.000 32.000
Varebeholdning 1.378.000 1.433.000 1.430.000 1.377.000 1.291.000
Kundefordringer 64.000 54.000 89.000 205.000 48.000
Andre fordringer 10.000 2.000 2.000 6.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 339.000 308.000 408.000 571.000
Sum omløpsmidler 1.785.000 1.828.000 1.829.000 1.995.000 1.928.000
Sum eiendeler 1.816.000 1.849.000 1.850.000 2.024.000 1.960.000
Sum opptjent egenkapital 1.096.000 1.054.000 1.028.000 999.000 971.000
Sum egenkapital 1.296.000 1.254.000 1.228.000 1.199.000 1.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 131.000 187.000 226.000 302.000 341.000
Leverandørgjeld 55.000 53.000 74.000 186.000 106.000
Betalbar skatt 26.000 9.000 3.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 197.000 170.000 209.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 148.000 149.000 118.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 408.000 396.000 523.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.849.000 1.850.000 2.024.000 1.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.396.000 1.420.000 1.433.000 1.472.000 1.480.000
Likviditetsgrad 1 4 4 4 3.8 4.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.2 1.5
Soliditet 71.4 67.8 66.4 59.2 59.7
Resultatgrad 2.2 1.4 1.5 1.8 3.3
Rentedekningsgrad 8.9 4.6 4.3 4.1 6.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.3 2.6 2.8 4.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex