Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fire Årstider Restaurant Og Pizzeria As
Juridisk navn:  Fire Årstider Restaurant Og Pizzeria As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67545577
Slependveien 58 Slependveien 58 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916796986
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Regnskapsbyrå Jadidi
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.83%
Resultat  
  
195.12%
Egenkapital  
  
30%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.074.000 1.083.000 888.000
Resultat: 39.000 -41.000 -103.000
Egenkapital: -91.000 -130.000 -73.000
Regnskap for  Fire Årstider Restaurant Og Pizzeria As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.074.000 1.083.000 888.000
Driftskostnader -1.035.000 -1.123.000 -990.000
Driftsresultat 39.000 -40.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 39.000 -41.000 -103.000
Skattekostnad 0 -15.000 0
Årsresultat 39.000 -56.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 106.000 133.000
Sum omløpsmidler 224.000 185.000 82.000
Sum eiendeler 301.000 291.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -160.000 -103.000
Sum egenkapital -91.000 -130.000 -73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391.000 420.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 290.000 215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 942.000 974.000 826.000
Andre inntekter 131.000 109.000 62.000
Driftsinntekter 1.074.000 1.083.000 888.000
Varekostnad -310.000 -294.000 -284.000
Lønninger -183.000 -312.000 -262.000
Avskrivning -29.000 -27.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -490.000 -409.000
Driftskostnader -1.035.000 -1.123.000 -990.000
Driftsresultat 39.000 -40.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 39.000 -56.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 77.000 96.000 120.000
Sum Immatrielle midler 77.000 96.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 10.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 106.000 133.000
Varebeholdning 28.000 21.000 19.000
Kundefordringer 25.000 43.000 0
Andre fordringer 5.000 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 166.000 121.000 58.000
Sum omløpsmidler 224.000 185.000 82.000
Sum eiendeler 301.000 291.000 215.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -160.000 -103.000
Sum egenkapital -91.000 -130.000 -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 15.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 46.000 31.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 358.000 359.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 420.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 290.000 215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -167.000 -235.000 -206.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.2
Soliditet -30.3 -44.8
Resultatgrad 3.6 -3.7 -11.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.3 -3.2 -3.9
Total kapitalrentabilitet 1 -13.8 -47.4
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex