Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
First Finans AS
Juridisk navn:  First Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsstølen 19B Bjørndalsstølen 19B Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986556788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2004 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
4.08%
Egenkapital  
  
-1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 147.000 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000
Resultat: -94.000 -98.000 -127.000 -33.000 1.217.000
Egenkapital: 4.599.000 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000
Regnskap for  First Finans AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 147.000 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000
Driftskostnader -252.000 -256.000 -288.000 -1.255.000 -3.317.000
Driftsresultat -106.000 -110.000 -138.000 -34.000 1.255.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 5.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -48.000
Finans 12.000 12.000 11.000 0 -38.000
Resultat før skatt -94.000 -98.000 -127.000 -33.000 1.217.000
Skattekostnad 21.000 10.000 19.000 -2.000 -386.000
Årsresultat -73.000 -88.000 -108.000 -36.000 831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.050.000 3.098.000 3.157.000 3.210.000 4.231.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.587.000 1.668.000 1.723.000 1.920.000
Sum eiendeler 4.612.000 4.685.000 4.825.000 4.933.000 6.151.000
Sum opptjent egenkapital 4.529.000 4.602.000 4.690.000 4.799.000 5.376.000
Sum egenkapital 4.599.000 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 64.000 65.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 4.612.000 4.685.000 4.824.000 4.934.000 6.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 711.000 4.085.000
Andre inntekter 147.000 147.000 150.000 511.000 487.000
Driftsinntekter 147.000 147.000 150.000 1.222.000 4.572.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -148.000 -148.000 -114.000 -115.000 -80.000
Avskrivning -68.000 -68.000 -72.000 -68.000 -715.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -40.000 -102.000 -1.072.000 -2.522.000
Driftskostnader -252.000 -256.000 -288.000 -1.255.000 -3.317.000
Driftsresultat -106.000 -110.000 -138.000 -34.000 1.255.000
Finansinntekter 12.000 12.000 11.000 5.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -48.000
Finans 12.000 12.000 11.000 0 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -88.000 -108.000 -36.000 831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 301.000 281.000 271.000 253.000 255.000
Fast eiendom 2.749.000 2.817.000 2.886.000 2.954.000 3.022.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 953.000
Sum varige driftsmidler 2.749.000 2.817.000 2.886.000 2.958.000 3.976.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.050.000 3.098.000 3.157.000 3.210.000 4.231.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 12.000 622.000
Andre fordringer 171.000 171.000 237.000 248.000 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.391.000 1.416.000 1.431.000 1.464.000 1.068.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.587.000 1.668.000 1.723.000 1.920.000
Sum eiendeler 4.612.000 4.685.000 4.825.000 4.933.000 6.151.000
Sum opptjent egenkapital 4.529.000 4.602.000 4.690.000 4.799.000 5.376.000
Sum egenkapital 4.599.000 4.672.000 4.760.000 4.868.000 5.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 193.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 295.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 64.000 64.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 64.000 65.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 4.612.000 4.685.000 4.824.000 4.934.000 6.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.549.000 1.574.000 1.604.000 1.658.000 1.223.000
Likviditetsgrad 1 120.2 122.1 26.1 26.5 2.8
Likviditetsgrad 2 120.2 122.1 26.1 26.5 2.8
Soliditet 99.7 99.7 98.7 98.7 88.7
Resultatgrad -72.1 -74.8 -2.8 27.4
Rentedekningsgrad -6.8 26.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.6 -0.6 20.6
Signatur
22.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex