Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
First Holding As
Juridisk navn:  First Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bråtebuktveien 15 Bråtebuktveien 15 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 998245737
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Link Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.67%
Resultat  
  
191.24%
Egenkapital  
  
-86.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.346.000 1.286.000 2.073.000 1.158.000 1.833.000
Resultat: 844.000 -925.000 1.477.000 2.666.000 1.771.000
Egenkapital: 62.000 452.000 1.877.000 2.400.000 1.209.000
Regnskap for  First Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.346.000 1.286.000 2.073.000 1.158.000 1.833.000
Driftskostnader -529.000 -2.193.000 -3.434.000 -1.917.000 -1.427.000
Driftsresultat 818.000 -909.000 -1.362.000 -760.000 406.000
Finansinntekter 31.000 -5.000 2.885.000 3.426.000 1.369.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -46.000 0 -3.000
Finans 26.000 -17.000 2.839.000 3.426.000 1.366.000
Resultat før skatt 844.000 -925.000 1.477.000 2.666.000 1.771.000
Skattekostnad 0 0 0 25.000 -109.000
Årsresultat 844.000 -925.000 1.477.000 2.691.000 1.662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 40.000 1.011.000 286.000 535.000
Sum omløpsmidler 339.000 840.000 3.637.000 3.041.000 2.041.000
Sum eiendeler 396.000 880.000 4.648.000 3.327.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 422.000 1.847.000 2.370.000 1.179.000
Sum egenkapital 62.000 452.000 1.877.000 2.400.000 1.209.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 429.000 2.471.000 927.000 1.343.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 881.000 4.648.000 3.327.000 2.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.346.000 1.286.000 2.056.000 1.145.000 1.833.000
Andre inntekter 0 0 17.000 13.000 0
Driftsinntekter 1.346.000 1.286.000 2.073.000 1.158.000 1.833.000
Varekostnad -39.000 -471.000 -1.607.000 -346.000 -539.000
Lønninger -16.000 -830.000 -768.000 -799.000 -323.000
Avskrivning -6.000 -153.000 -192.000 -74.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -468.000 -739.000 -867.000 -698.000 -528.000
Driftskostnader -529.000 -2.193.000 -3.434.000 -1.917.000 -1.427.000
Driftsresultat 818.000 -909.000 -1.362.000 -760.000 406.000
Finansinntekter 31.000 -5.000 2.885.000 3.426.000 1.369.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -46.000 0 -3.000
Finans 26.000 -17.000 2.839.000 3.426.000 1.366.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -250.000 -2.000.000 -700.000 -625.000
Årsresultat 844.000 -925.000 1.477.000 2.691.000 1.662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 24.000 828.000 259.000 333.000
Sum varige driftsmidler 19.000 24.000 828.000 259.000 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 16.000 182.000 27.000 202.000
Sum anleggsmidler 57.000 40.000 1.011.000 286.000 535.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 257.000 175.000 0 870.000
Andre fordringer 0 159.000 713.000 0 451.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 424.000 2.748.000 3.041.000 719.000
Sum omløpsmidler 339.000 840.000 3.637.000 3.041.000 2.041.000
Sum eiendeler 396.000 880.000 4.648.000 3.327.000 2.576.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 422.000 1.847.000 2.370.000 1.179.000
Sum egenkapital 62.000 452.000 1.877.000 2.400.000 1.209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0 25.000
Leverandørgjeld 5.000 0 410.000 33.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 85.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 99.000 -9.000 75.000 237.000
Utbytte -300.000 -250.000 -2.000.000 -700.000 -625.000
Annen kortsiktig gjeld 0 80.000 70.000 118.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 429.000 2.471.000 927.000 1.343.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 881.000 4.648.000 3.327.000 2.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 411.000 1.166.000 2.114.000 698.000
Likviditetsgrad 1 1 2 1.5 3.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1 2 1.5 3.3 1.6
Soliditet 15.7 51.3 40.4 72.1 46.9
Resultatgrad 60.8 -70.7 -65.7 -65.6 22.1
Rentedekningsgrad 163.6 -75.8 -29.6 591.7
Gjeldsgrad 5.4 0.9 1.5 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 214.4 -103.7 32.8 80.1 68.9
Signatur
27.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex