First Partners Holding 16 AS
Juridisk navn:  First Partners Holding 16 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23238000
C/O Paal Myhrvang Lønnåskollen 21 C/O Paal Myhrvang Lønnåskollen 21 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989574914
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-38.16%
Egenkapital  
  
7.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.671.000 2.702.000 527.000 440.000 3.693.000
Egenkapital: 25.326.000 23.654.000 21.081.000 20.664.000 20.372.000
Regnskap for  First Partners Holding 16 AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -916.000 -64.000 -55.000 -38.000 -33.000
Driftsresultat -915.000 -64.000 -55.000 -38.000 -33.000
Finansinntekter 6.642.000 6.308.000 584.000 561.000 4.442.000
Finanskostnader -4.056.000 -3.541.000 -3.000 -82.000 -716.000
Finans 2.586.000 2.767.000 581.000 479.000 3.726.000
Resultat før skatt 1.671.000 2.702.000 527.000 440.000 3.693.000
Skattekostnad 1.000 -129.000 -110.000 -149.000 -521.000
Årsresultat 1.672.000 2.573.000 417.000 291.000 3.172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.050.000 5.287.000 3.500.000 0 0
Sum omløpsmidler 20.357.000 18.934.000 17.691.000 20.813.000 20.894.000
Sum eiendeler 26.407.000 24.221.000 21.191.000 20.813.000 20.894.000
Sum opptjent egenkapital 25.012.000 23.340.000 20.766.000 20.349.000 20.058.000
Sum egenkapital 25.326.000 23.654.000 21.081.000 20.664.000 20.372.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 558.000 110.000 149.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 26.406.000 24.221.000 21.190.000 20.812.000 20.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -815.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -64.000 -55.000 -38.000 -33.000
Driftskostnader -916.000 -64.000 -55.000 -38.000 -33.000
Driftsresultat -915.000 -64.000 -55.000 -38.000 -33.000
Finansinntekter 6.642.000 6.308.000 584.000 561.000 4.442.000
Finanskostnader -4.056.000 -3.541.000 -3.000 -82.000 -716.000
Finans 2.586.000 2.767.000 581.000 479.000 3.726.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.672.000 2.573.000 417.000 291.000 3.172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.050.000 5.287.000 3.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.050.000 5.287.000 3.500.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 237.000 158.000 39.000 12.500.000 3.828.000
Sum investeringer 16.900.000 9.232.000 8.927.000 3.751.000 6.250.000
Kasse, bank 3.219.000 9.544.000 8.726.000 4.562.000 10.815.000
Sum omløpsmidler 20.357.000 18.934.000 17.691.000 20.813.000 20.894.000
Sum eiendeler 26.407.000 24.221.000 21.191.000 20.813.000 20.894.000
Sum opptjent egenkapital 25.012.000 23.340.000 20.766.000 20.349.000 20.058.000
Sum egenkapital 25.326.000 23.654.000 21.081.000 20.664.000 20.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 120.000 110.000 149.000 521.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.018.000 438.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.073.000 558.000 110.000 149.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 26.406.000 24.221.000 21.190.000 20.812.000 20.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.284.000 18.376.000 17.581.000 20.664.000 20.373.000
Likviditetsgrad 1 1 33.9 160.8 139.7 40.1
Likviditetsgrad 2 1 33.9 160.9 139.7 40.2
Soliditet 95.9 97.7 99.5 99.3 97.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 176.3 6.4 6.2
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 21.7 25.8 2.5 2.5 21.1
Signatur
18.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex