Fishing Gurus As
Juridisk navn:  Fishing Gurus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvervollveien 13A Øvervollveien 13A Fax:
9595 Sørvær 9595 Sørvær
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hasvik
Org.nr: 920655548
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-103.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -68.000 0
Egenkapital: -1.000 30.000
Regnskap for  Fishing Gurus As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -63.000 0
Driftsresultat -63.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Resultat før skatt -68.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -67.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 33.000 0
Sum eiendeler 33.000 0
Sum opptjent egenkapital -31.000 0
Sum egenkapital -1.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -63.000 0
Driftskostnader -63.000 0
Driftsresultat -63.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -67.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 31.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.000 0
Sum omløpsmidler 33.000 0
Sum eiendeler 33.000 0
Sum opptjent egenkapital -31.000 0
Sum egenkapital -1.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 36.000 0
Betalbar skatt 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 0
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.6
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -190.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex