Fishingland Sarnes As
Juridisk navn:  Fishingland Sarnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordkappveien 16 Nordkappveien 16 Fax:
9750 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 918567410
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.01%
Resultat  
  
-1628.57%
Egenkapital  
  
-202.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.804.000 1.940.000 1.135.000
Resultat: -214.000 14.000 78.000
Egenkapital: -99.000 97.000 86.000
Regnskap for  Fishingland Sarnes As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.804.000 1.940.000 1.135.000
Driftskostnader -2.030.000 -1.928.000 -1.057.000
Driftsresultat -227.000 13.000 78.000
Finansinntekter 13.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 13.000 1.000 0
Resultat før skatt -214.000 14.000 78.000
Skattekostnad 18.000 -2.000 -17.000
Årsresultat -196.000 12.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 449.000 506.000 407.000
Sum omløpsmidler 279.000 439.000 534.000
Sum eiendeler 728.000 945.000 941.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 73.000 61.000
Sum egenkapital -99.000 97.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 826.000 830.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 945.000 940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.804.000 1.940.000 1.135.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.804.000 1.940.000 1.135.000
Varekostnad -982.000 -1.178.000 -441.000
Lønninger -364.000 -18.000 -170.000
Avskrivning -109.000 -89.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -575.000 -643.000 -429.000
Driftskostnader -2.030.000 -1.928.000 -1.057.000
Driftsresultat -227.000 13.000 78.000
Finansinntekter 13.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 13.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -196.000 12.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 449.000 506.000 407.000
Sum varige driftsmidler 449.000 506.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 449.000 506.000 407.000
Varebeholdning 0 0 183.000
Kundefordringer 5.000 60.000 69.000
Andre fordringer 97.000 105.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 178.000 275.000 175.000
Sum omløpsmidler 279.000 439.000 534.000
Sum eiendeler 728.000 945.000 941.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 73.000 61.000
Sum egenkapital -99.000 97.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 18.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 16.000
Leverandørgjeld 201.000 340.000 329.000
Betalbar skatt 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 48.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 617.000 442.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 826.000 830.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 727.000 945.000 940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -547.000 -391.000 -305.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4
Soliditet -13.6 10.3 9.1
Resultatgrad -12.6 0.7 6.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -8.3 8.7 9.9
Total kapitalrentabilitet -29.4 1.5 8.3
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex