Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskelaget AS
Juridisk navn:  Fiskelaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271870
Bryggegata 1 Bryggegata 1 Fax: 38260098
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Mandal
Org.nr: 987260874
Aksjekapital: 488.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 9/14/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.54%
Resultat  
  
-1360.98%
Egenkapital  
  
-72.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 59.873.000 64.064.000 55.011.000 47.659.000 61.332.000
Resultat: -517.000 41.000 638.000 -950.000 621.000
Egenkapital: 305.000 1.112.000 1.116.000 681.000 1.604.000
Regnskap for  Fiskelaget AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 59.873.000 64.064.000 55.011.000 47.659.000 61.332.000
Driftskostnader -60.297.000 -63.891.000 -54.460.000 -48.521.000 -60.682.000
Driftsresultat -424.000 174.000 552.000 -862.000 651.000
Finansinntekter 15.000 3.000 151.000 121.000 219.000
Finanskostnader -109.000 -136.000 -65.000 -208.000 -248.000
Finans -94.000 -133.000 86.000 -87.000 -29.000
Resultat før skatt -517.000 41.000 638.000 -950.000 621.000
Skattekostnad 110.000 -45.000 -130.000 27.000 -181.000
Årsresultat -407.000 -4.000 508.000 -922.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.215.000 2.708.000 2.873.000 5.507.000 6.581.000
Sum omløpsmidler 5.275.000 5.600.000 4.473.000 3.673.000 4.987.000
Sum eiendeler 6.490.000 8.308.000 7.346.000 9.180.000 11.568.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 624.000 628.000 193.000 1.116.000
Sum egenkapital 305.000 1.112.000 1.116.000 681.000 1.604.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.724.000 2.224.000 4.360.000 4.773.000
Sum kortsiktig gjeld 6.185.000 4.472.000 4.006.000 4.139.000 5.191.000
Sum gjeld og egenkapital 6.490.000 8.308.000 7.346.000 9.180.000 11.568.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.727.000 64.064.000 55.011.000 47.657.000 61.267.000
Andre inntekter 145.000 0 0 2.000 66.000
Driftsinntekter 59.873.000 64.064.000 55.011.000 47.659.000 61.332.000
Varekostnad -46.643.000 -48.526.000 -40.174.000 -34.426.000 -44.800.000
Lønninger -8.089.000 -9.292.000 -7.805.000 -9.032.000 -9.497.000
Avskrivning -272.000 -324.000 -900.000 -575.000 -679.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.293.000 -5.749.000 -5.581.000 -4.488.000 -5.706.000
Driftskostnader -60.297.000 -63.891.000 -54.460.000 -48.521.000 -60.682.000
Driftsresultat -424.000 174.000 552.000 -862.000 651.000
Finansinntekter 15.000 3.000 151.000 121.000 219.000
Finanskostnader -109.000 -136.000 -65.000 -208.000 -248.000
Finans -94.000 -133.000 86.000 -87.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 -73.000 0 -580.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -407.000 -4.000 508.000 -922.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 301.000 190.000 198.000 167.000 139.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 293.000 571.000 729.000 1.467.000 1.760.000
Sum varige driftsmidler 293.000 571.000 729.000 1.467.000 1.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 622.000 1.946.000 1.946.000 3.873.000 4.681.000
Sum anleggsmidler 1.215.000 2.708.000 2.873.000 5.507.000 6.581.000
Varebeholdning 1.323.000 1.311.000 1.151.000 1.042.000 851.000
Kundefordringer 3.456.000 3.185.000 2.246.000 2.194.000 3.391.000
Andre fordringer 121.000 22.000 157.000 124.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 1.082.000 918.000 313.000 474.000
Sum omløpsmidler 5.275.000 5.600.000 4.473.000 3.673.000 4.987.000
Sum eiendeler 6.490.000 8.308.000 7.346.000 9.180.000 11.568.000
Sum opptjent egenkapital -183.000 624.000 628.000 193.000 1.116.000
Sum egenkapital 305.000 1.112.000 1.116.000 681.000 1.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 139.000 0 0 64.000 435.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.724.000 2.224.000 4.360.000 4.773.000
Leverandørgjeld 3.732.000 3.117.000 2.054.000 2.373.000 2.066.000
Betalbar skatt 0 10.000 134.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 733.000 515.000 557.000 612.000 668.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.581.000 829.000 1.261.000 1.089.000 2.022.000
Sum kortsiktig gjeld 6.185.000 4.472.000 4.006.000 4.139.000 5.191.000
Sum gjeld og egenkapital 6.490.000 8.308.000 7.346.000 9.180.000 11.568.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -910.000 1.128.000 467.000 -466.000 -204.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.9 0.7 0.8
Soliditet 4.7 13.4 15.2 7.4 13.9
Resultatgrad -0.7 0.3 1.0 -1.8 1.1
Rentedekningsgrad -3.9 1.3 10.8 -3.6 3.5
Gjeldsgrad 20.3 6.5 5.6 12.5 6.2
Total kapitalrentabilitet -6.3 2.1 9.6 -8.1 7.5
Signatur
07.01.2019
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex