Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiskeprodusentenes Fond
Juridisk navn:  Fiskeprodusentenes Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77657766
Anton Iversens Veg 10B Anton Iversens Veg 10B Fax: 77657043
9009 Tromsø 9009 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 976618076
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.29%
Resultat  
  
-116.09%
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 489.000 819.000 752.000 153.000 1.000
Resultat: -42.000 261.000 460.000 -559.000 281.000
Egenkapital: 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Regnskap for  Fiskeprodusentenes Fond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 489.000 819.000 752.000 153.000 1.000
Driftskostnader -532.000 -558.000 -292.000 -712.000 -574.000
Driftsresultat -42.000 261.000 460.000 -559.000 -573.000
Finansinntekter 0 0 0 0 886.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -32.000
Finans 0 0 0 0 854.000
Resultat før skatt -42.000 261.000 460.000 -559.000 281.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 261.000 460.000 -559.000 281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.706.000
Sum omløpsmidler 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 11.240.000
Sum eiendeler 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Sum opptjent egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 12.386.000 22.946.000
Sum egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.000
Andre inntekter 489.000 819.000 752.000 153.000 0
Driftsinntekter 489.000 819.000 752.000 153.000 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -50.000 -50.000 -58.000 0 -45.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -482.000 -508.000 -234.000 -712.000 -529.000
Driftskostnader -532.000 -558.000 -292.000 -712.000 -574.000
Driftsresultat -42.000 261.000 460.000 -559.000 -573.000
Finansinntekter 0 0 0 0 886.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -32.000
Finans 0 0 0 0 854.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 261.000 460.000 -559.000 281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 11.706.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.706.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.059.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 11.240.000
Sum omløpsmidler 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 11.240.000
Sum eiendeler 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Sum opptjent egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 12.386.000 22.946.000
Sum egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 22.946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.065.000 23.107.000 22.846.000 22.386.000 11.240.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -8.6 31.9 61.2 -365.4 -57300.0
Rentedekningsgrad 9.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 1.1 2 -2.5 1.4
Signatur
19.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE - FORRETNINGSFØRER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex