Fiskeværet Skipnes AS
Juridisk navn:  Fiskeværet Skipnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76132855
C/O Frøydis Rørtveit Stensvik Henningsværveien 36 Fax:
8312 Henningsvær 8426 Barkestad
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 915450563
Aksjekapital: 209.712 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1976 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: skipnesfisk as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.86%
Resultat  
  
-273.95%
Egenkapital  
  
-22.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.791.000 1.825.000 1.730.000 1.132.000 1.140.000
Resultat: -207.000 119.000 144.000 -116.000 -112.000
Egenkapital: 608.000 783.000 709.000 617.000 736.000
Regnskap for  Fiskeværet Skipnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.791.000 1.825.000 1.730.000 1.132.000 1.140.000
Driftskostnader -1.897.000 -1.633.000 -1.510.000 -1.174.000 -1.141.000
Driftsresultat -105.000 191.000 221.000 -42.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -102.000 -73.000 -77.000 -74.000 -111.000
Finans -102.000 -73.000 -77.000 -74.000 -111.000
Resultat før skatt -207.000 119.000 144.000 -116.000 -112.000
Skattekostnad 31.000 -44.000 -52.000 -2.000 28.000
Årsresultat -176.000 74.000 92.000 -118.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.623.000 2.394.000 2.048.000 2.100.000 2.013.000
Sum omløpsmidler 173.000 155.000 217.000 192.000 672.000
Sum eiendeler 2.796.000 2.549.000 2.265.000 2.292.000 2.685.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 10.000 -64.000 -156.000 -38.000
Sum egenkapital 608.000 783.000 709.000 617.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 1.557.000 1.209.000 1.252.000 1.293.000 1.484.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 556.000 303.000 381.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 2.796.000 2.548.000 2.264.000 2.291.000 2.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.514.000 1.513.000 1.318.000 931.000 919.000
Andre inntekter 277.000 312.000 412.000 201.000 221.000
Driftsinntekter 1.791.000 1.825.000 1.730.000 1.132.000 1.140.000
Varekostnad -694.000 -720.000 -583.000 -440.000 -413.000
Lønninger -670.000 -420.000 -495.000 -358.000 -314.000
Avskrivning 0 0 0 0 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -493.000 -432.000 -376.000 -363.000
Driftskostnader -1.897.000 -1.633.000 -1.510.000 -1.174.000 -1.141.000
Driftsresultat -105.000 191.000 221.000 -42.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -102.000 -73.000 -77.000 -74.000 -111.000
Finans -102.000 -73.000 -77.000 -74.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 74.000 92.000 -118.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 357.000 325.000 370.000 422.000 424.000
Fast eiendom 2.071.000 1.969.000 1.602.000 1.602.000 1.544.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 195.000 100.000 77.000 77.000 45.000
Sum varige driftsmidler 2.266.000 2.069.000 1.678.000 1.678.000 1.588.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.623.000 2.394.000 2.048.000 2.100.000 2.013.000
Varebeholdning 87.000 118.000 54.000 83.000 52.000
Kundefordringer 26.000 14.000 27.000 55.000 18.000
Andre fordringer 21.000 13.000 3.000 18.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 10.000 133.000 35.000 9.000
Sum omløpsmidler 173.000 155.000 217.000 192.000 672.000
Sum eiendeler 2.796.000 2.549.000 2.265.000 2.292.000 2.685.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 10.000 -64.000 -156.000 -38.000
Sum egenkapital 608.000 783.000 709.000 617.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 188.000 0 163.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 1.557.000 1.209.000 1.252.000 1.293.000 1.484.000
Leverandørgjeld 38.000 77.000 10.000 41.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 63.000 2.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555.000 291.000 230.000 174.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 556.000 303.000 381.000 465.000
Sum gjeld og egenkapital 2.796.000 2.548.000 2.264.000 2.291.000 2.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -458.000 -401.000 -86.000 -189.000 207.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.7 0.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.5 0.3 1.4
Soliditet 21.7 30.7 31.3 26.9 27.4
Resultatgrad -5.9 10.5 12.8 -3.7 -0.1
Rentedekningsgrad - 2.6 2.9 -0.6 0.0
Gjeldsgrad 3.6 2.3 2.2 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet -3.8 7.5 9.8 -1.8 0.0
Signatur
30.12.2019
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex