Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjærvik Klinikken AS
Juridisk navn:  Fjærvik Klinikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21631600
Sommerrogata 13-15 Sommerrogata 13-15 Fax:
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994710214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: As Profina
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.38%
Resultat  
  
-54.91%
Egenkapital  
  
-36.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.307.000 12.208.000 10.041.000 8.711.000 7.867.000
Resultat: 1.198.000 2.657.000 2.086.000 1.179.000 1.010.000
Egenkapital: 1.873.000 2.966.000 961.000 1.459.000 1.461.000
Regnskap for  Fjærvik Klinikken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.307.000 12.208.000 10.041.000 8.711.000 7.867.000
Driftskostnader -10.155.000 -9.557.000 -7.958.000 -7.553.000 -6.839.000
Driftsresultat 1.152.000 2.652.000 2.083.000 1.159.000 1.027.000
Finansinntekter 50.000 16.000 9.000 22.000 13.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -7.000 -2.000 -30.000
Finans 46.000 6.000 2.000 20.000 -17.000
Resultat før skatt 1.198.000 2.657.000 2.086.000 1.179.000 1.010.000
Skattekostnad -291.000 -652.000 -534.000 -331.000 -292.000
Årsresultat 907.000 2.005.000 1.552.000 847.000 718.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 781.000 431.000 566.000 276.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 4.064.000 3.470.000 1.838.000 2.299.000
Sum eiendeler 3.256.000 4.845.000 3.901.000 2.404.000 2.575.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 2.866.000 861.000 1.359.000 1.361.000
Sum egenkapital 1.873.000 2.966.000 961.000 1.459.000 1.461.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 27.000 20.000 29.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.359.000 1.852.000 2.920.000 916.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.255.000 4.845.000 3.901.000 2.404.000 2.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.307.000 12.198.000 10.041.000 8.711.000 7.865.000
Andre inntekter 0 11.000 0 0 2.000
Driftsinntekter 11.307.000 12.208.000 10.041.000 8.711.000 7.867.000
Varekostnad -4.288.000 -4.418.000 -4.003.000 -3.577.000 -2.937.000
Lønninger -2.489.000 -2.199.000 -1.450.000 -1.626.000 -1.561.000
Avskrivning -170.000 -147.000 -135.000 -110.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.208.000 -2.793.000 -2.370.000 -2.240.000 -2.272.000
Driftskostnader -10.155.000 -9.557.000 -7.958.000 -7.553.000 -6.839.000
Driftsresultat 1.152.000 2.652.000 2.083.000 1.159.000 1.027.000
Finansinntekter 50.000 16.000 9.000 22.000 13.000
Finanskostnader -4.000 -10.000 -7.000 -2.000 -30.000
Finans 46.000 6.000 2.000 20.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 907.000 2.005.000 1.552.000 847.000 718.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 760.000 781.000 431.000 566.000 276.000
Sum varige driftsmidler 760.000 781.000 431.000 566.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 760.000 781.000 431.000 566.000 276.000
Varebeholdning 34.000 29.000 237.000 0 0
Kundefordringer 90.000 9.000 0 0 0
Andre fordringer 235.000 526.000 427.000 427.000 273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.136.000 3.501.000 2.806.000 1.411.000 2.026.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 4.064.000 3.470.000 1.838.000 2.299.000
Sum eiendeler 3.256.000 4.845.000 3.901.000 2.404.000 2.575.000
Sum opptjent egenkapital 1.773.000 2.866.000 861.000 1.359.000 1.361.000
Sum egenkapital 1.873.000 2.966.000 961.000 1.459.000 1.461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 27.000 20.000 29.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 27.000 20.000 29.000 12.000
Leverandørgjeld 515.000 778.000 415.000 335.000 370.000
Betalbar skatt 295.000 645.000 543.000 314.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 96.000 86.000 73.000 105.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 407.000 333.000 1.576.000 193.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 1.359.000 1.852.000 2.920.000 916.000 1.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.255.000 4.845.000 3.901.000 2.404.000 2.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.137.000 2.212.000 550.000 922.000 1.197.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 1.2 2.0 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.1 2.1 2.1
Soliditet 57.5 61.2 24.6 60.7 56.7
Resultatgrad 10.2 21.7 20.7 13.3 13.1
Rentedekningsgrad 2 265.2 297.6 590.5 34.7
Gjeldsgrad 0.7 0.6 3.1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 36.9 55.1 53.6 49.1 40.4
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex