Fjøset Restaurant As
Juridisk navn:  Fjøset Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90235105
Blakerveien 1549 Blakerveien 1549 Fax:
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 916367953
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Holt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.79%
Resultat  
  
59.67%
Egenkapital  
  
-5.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.794.000 7.368.000 7.682.000 0
Resultat: -121.000 -300.000 -206.000 0
Egenkapital: -432.000 -411.000 -112.000 94.000
Regnskap for  Fjøset Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.794.000 7.368.000 7.682.000 0
Driftskostnader -6.890.000 -7.652.000 -7.872.000 0
Driftsresultat -97.000 -284.000 -190.000 0
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -24.000 -17.000 -16.000 0
Finans -24.000 -16.000 -15.000 0
Resultat før skatt -121.000 -300.000 -206.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -300.000 -206.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 111.000 154.000 0
Sum omløpsmidler 608.000 522.000 999.000 107.000
Sum eiendeler 647.000 633.000 1.153.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -627.000 -506.000 -206.000 0
Sum egenkapital -432.000 -411.000 -112.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 103.000 153.000 204.000 0
Sum kortsiktig gjeld 976.000 891.000 1.062.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 646.000 632.000 1.154.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.794.000 7.368.000 7.682.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.794.000 7.368.000 7.682.000 0
Varekostnad -2.459.000 -3.198.000 -3.627.000 0
Lønninger -3.214.000 -3.183.000 -3.118.000 0
Avskrivning -72.000 -69.000 -63.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.123.000 -1.246.000 -1.155.000 0
Driftskostnader -6.890.000 -7.652.000 -7.872.000 0
Driftsresultat -97.000 -284.000 -190.000 0
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -24.000 -17.000 -16.000 0
Finans -24.000 -16.000 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -300.000 -206.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 28.000 42.000 56.000 0
Sum Immatrielle midler 28.000 42.000 56.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 69.000 98.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 69.000 98.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 111.000 154.000 0
Varebeholdning 113.000 135.000 91.000 0
Kundefordringer 57.000 60.000 443.000 0
Andre fordringer 209.000 240.000 41.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 87.000 425.000 107.000
Sum omløpsmidler 608.000 522.000 999.000 107.000
Sum eiendeler 647.000 633.000 1.153.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -627.000 -506.000 -206.000 0
Sum egenkapital -432.000 -411.000 -112.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 37.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.000 153.000 204.000 0
Leverandørgjeld 292.000 250.000 310.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 404.000 339.000 414.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 265.000 338.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 891.000 1.062.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 646.000 632.000 1.154.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -368.000 -369.000 -63.000 95.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.9 8.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.9 9.0
Soliditet -66.8 -64.9 -9.7 88.7
Resultatgrad -1.4 -3.9 -2.5
Rentedekningsgrad -16.7 -11.9
Gjeldsgrad -2.5 -2.5 -11.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -44.7 -16.4 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex