Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Juridisk navn:  Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41561302
Markabygdveien 594 Markabygdveien 594 Fax:
7105 Stadsbygd 7105 Stadsbygd
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 994740849
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/20/1949
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.83%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
9.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 129.000 157.000 148.000 111.000 122.000
Resultat: 47.000 0 58.000 48.000 31.000
Egenkapital: 539.000 492.000 492.000 433.000 385.000
Regnskap for  Fjell-Liv Miniatyrskytterlag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 129.000 157.000 148.000 111.000 122.000
Driftskostnader -85.000 -160.000 -91.000 -68.000 -99.000
Driftsresultat 44.000 -2.000 58.000 43.000 22.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 5.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 0 5.000 8.000
Resultat før skatt 47.000 0 58.000 48.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 0 58.000 48.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 14.000 0 2.000
Sum omløpsmidler 537.000 484.000 478.000 439.000 408.000
Sum eiendeler 539.000 492.000 492.000 439.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 492.000 492.000 433.000 385.000
Sum egenkapital 539.000 492.000 492.000 433.000 385.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 492.000 492.000 439.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 79.000 92.000 99.000 72.000 73.000
Andre inntekter 50.000 66.000 49.000 39.000 48.000
Driftsinntekter 129.000 157.000 148.000 111.000 122.000
Varekostnad -14.000 -36.000 -32.000 -35.000 -37.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -4.000 -2.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -118.000 -55.000 -31.000 -55.000
Driftskostnader -85.000 -160.000 -91.000 -68.000 -99.000
Driftsresultat 44.000 -2.000 58.000 43.000 22.000
Finansinntekter 3.000 2.000 0 5.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 0 5.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 0 58.000 48.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 8.000 14.000 0 2.000
Sum varige driftsmidler 2.000 8.000 14.000 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 8.000 14.000 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 9.000 11.000 8.000 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 528.000 475.000 466.000 431.000 401.000
Sum omløpsmidler 537.000 484.000 478.000 439.000 408.000
Sum eiendeler 539.000 492.000 492.000 439.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 539.000 492.000 492.000 433.000 385.000
Sum egenkapital 539.000 492.000 492.000 433.000 385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 492.000 492.000 439.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 484.000 478.000 433.000 383.000
Likviditetsgrad 1 73.2 16.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 73.2 16.4
Soliditet 1 1 1 98.6 93.9
Resultatgrad 34.1 -1.3 39.2 38.7 18.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.7 0 11.8 10.9 7.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex