Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjell Simonsen AS
Juridisk navn:  Fjell Simonsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90977884
Nordeidevegen 34 Nordeidevegen 34 Fax: 55228932
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 882077942
Aksjekapital: 431.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Regnskap for  Fjell Simonsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 391.000 391.000 391.000 391.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
Sum egenkapital 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000
Sum anleggsmidler 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 391.000 391.000 391.000 391.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
Sum egenkapital 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
12.09.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex