Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellbakke AS
Juridisk navn:  Fjellbakke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22504178
P.O. Box 1358 Vika Orrebakken 14 Fax:
0113 Oslo 789 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917921687
Aksjekapital: 603.200 NOK
Etableringsdato: 12/5/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nrp Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
1450.62%
Resultat  
  
920.16%
Egenkapital  
  
-4.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.591.000 812.000 4.000.000 13.494.000 14.054.000
Resultat: 10.375.000 -1.265.000 1.093.000 10.710.000 12.193.000
Egenkapital: 39.382.000 41.159.000 42.348.000 41.005.000 30.319.000
Regnskap for  Fjellbakke AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.591.000 812.000 4.000.000 13.494.000 14.054.000
Driftskostnader -2.198.000 -2.062.000 -2.886.000 -2.761.000 -1.813.000
Driftsresultat 10.392.000 -1.250.000 1.114.000 10.733.000 12.240.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 1.000 17.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -20.000 -24.000 -65.000
Finans -17.000 -15.000 -20.000 -23.000 -48.000
Resultat før skatt 10.375.000 -1.265.000 1.093.000 10.710.000 12.193.000
Skattekostnad 348.000 76.000 250.000 -25.000 -343.000
Årsresultat 10.723.000 -1.189.000 1.343.000 10.685.000 11.850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.322.000 41.145.000 41.240.000 40.103.000 40.747.000
Sum omløpsmidler 5.371.000 7.498.000 8.833.000 8.374.000 3.383.000
Sum eiendeler 46.693.000 48.643.000 50.073.000 48.477.000 44.130.000
Sum opptjent egenkapital 34.557.000 36.334.000 37.523.000 36.180.000 25.495.000
Sum egenkapital 39.382.000 41.159.000 42.348.000 41.005.000 30.319.000
Sum langsiktig gjeld 5.947.000 6.119.000 6.403.000 6.166.000 6.537.000
Sum kortsiktig gjeld 1.364.000 1.364.000 1.323.000 1.306.000 7.274.000
Sum gjeld og egenkapital 46.693.000 48.642.000 50.074.000 48.477.000 44.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 12.591.000 812.000 4.000.000 13.494.000 14.054.000
Driftsinntekter 12.591.000 812.000 4.000.000 13.494.000 14.054.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.270.000 -1.099.000 -1.679.000 -858.000 -852.000
Avskrivning -171.000 -171.000 -170.000 -169.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -757.000 -792.000 -1.037.000 -1.734.000 -792.000
Driftskostnader -2.198.000 -2.062.000 -2.886.000 -2.761.000 -1.813.000
Driftsresultat 10.392.000 -1.250.000 1.114.000 10.733.000 12.240.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 1.000 17.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -20.000 -24.000 -65.000
Finans -17.000 -15.000 -20.000 -23.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -12.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 10.723.000 -1.189.000 1.343.000 10.685.000 11.850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.477.000 8.129.000 8.053.000 7.803.000 7.828.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 844.000 1.015.000 1.186.000 299.000 468.000
Sum varige driftsmidler 844.000 1.015.000 1.186.000 299.000 468.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.001.000 32.001.000 32.001.000 32.001.000 32.451.000
Sum anleggsmidler 41.322.000 41.145.000 41.240.000 40.103.000 40.747.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 467.000 473.000 487.000 460.000 381.000
Sum investeringer 4.657.000 6.518.000 7.138.000 6.266.000 1.193.000
Kasse, bank 246.000 506.000 1.208.000 1.648.000 1.810.000
Sum omløpsmidler 5.371.000 7.498.000 8.833.000 8.374.000 3.383.000
Sum eiendeler 46.693.000 48.643.000 50.073.000 48.477.000 44.130.000
Sum opptjent egenkapital 34.557.000 36.334.000 37.523.000 36.180.000 25.495.000
Sum egenkapital 39.382.000 41.159.000 42.348.000 41.005.000 30.319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.947.000 6.119.000 6.403.000 6.166.000 6.537.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.947.000 6.119.000 6.403.000 6.166.000 6.537.000
Leverandørgjeld 6.000 29.000 0 13.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 116.000 112.000 104.000 99.000
Utbytte -12.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.240.000 1.220.000 1.210.000 1.189.000 7.155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.364.000 1.364.000 1.323.000 1.306.000 7.274.000
Sum gjeld og egenkapital 46.693.000 48.642.000 50.074.000 48.477.000 44.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.007.000 6.134.000 7.510.000 7.068.000 -3.891.000
Likviditetsgrad 1 3.9 5.5 6.7 6.4 0.5
Likviditetsgrad 2 3.9 5.5 6.7 6.4 0.5
Soliditet 84.3 84.6 84.6 84.6 68.7
Resultatgrad 82.5 -153.9 27.9 79.5 87.1
Rentedekningsgrad 494.9 -73.5 55.7 447.2 188.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 -2.6 2.2 22.1 27.8
Signatur
06.09.2017
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV FORMANNEN OG VISEFORMANNEN
HVER FOR SEG OG AV 2 AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex