Fjellinjen As
Juridisk navn:  Fjellinjen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500101
Postboks 459 Sentrum Schweigaards Gate 16 Fax: 22115430
0105 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 941856543
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 2/13/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.82%
Resultat  
  
11.76%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000 2.761.313.000 2.678.791.000
Resultat: 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000 2.394.333.000 0
Egenkapital: 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Regnskap for  Fjellinjen As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000 2.761.313.000 2.678.791.000
Driftskostnader -183.009.000 -185.028.000 -239.975.000 -203.742.000 -235.649.000
Driftsresultat 2.918.526.000 2.639.211.000 2.580.794.000 2.557.571.000 2.443.142.000
Finansinntekter 7.262.000 8.608.000 11.523.000 8.072.000 11.645.000
Finanskostnader -199.414.000 -208.363.000 -211.294.000 -171.310.000 -2.454.787.000
Finans -192.152.000 -199.755.000 -199.771.000 -163.238.000 1.851.825.296
Resultat før skatt 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000 2.394.333.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000 2.394.333.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.725.838.000 5.879.188.000 5.480.401.000 4.834.324.000 3.875.596.000
Sum omløpsmidler 929.736.000 1.025.910.000 853.925.000 745.104.000 728.413.000
Sum eiendeler 6.655.574.000 6.905.098.000 6.334.326.000 5.579.428.000 4.604.009.000
Sum opptjent egenkapital 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000
Sum egenkapital 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Sum langsiktig gjeld 4.478.415.000 4.583.987.000 4.579.103.000 2.673.088.000 2.670.089.000
Sum kortsiktig gjeld 2.070.161.000 2.214.112.000 1.648.225.000 2.799.342.000 1.826.922.000
Sum gjeld og egenkapital 6.655.574.000 6.905.097.000 6.334.326.000 5.579.428.000 4.604.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.044.788.000 2.768.025.000 2.763.122.000 2.705.171.000 2.637.288.000
Andre inntekter 56.747.000 56.214.000 57.647.000 56.142.000 41.503.000
Driftsinntekter 3.101.535.000 2.824.239.000 2.820.769.000 2.761.313.000 2.678.791.000
Varekostnad -24.897.000 -27.350.000 -34.194.000 -31.384.000 0
Lønninger -35.700.000 -38.797.000 -44.042.000 -41.001.000 -40.417.000
Avskrivning -28.414.000 -25.630.000 -22.340.000 -29.816.000 -41.158.000
Nedskrivning 0 0 -37.221.000 0 0
Andre driftskostnader -93.998.000 -93.251.000 -102.178.000 -101.541.000 -154.074.000
Driftskostnader -183.009.000 -185.028.000 -239.975.000 -203.742.000 -235.649.000
Driftsresultat 2.918.526.000 2.639.211.000 2.580.794.000 2.557.571.000 2.443.142.000
Finansinntekter 7.262.000 8.608.000 11.523.000 8.072.000 11.645.000
Finanskostnader -199.414.000 -208.363.000 -211.294.000 -171.310.000 -2.454.787.000
Finans -192.152.000 -199.755.000 -199.771.000 -163.238.000 1.851.825.296
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.726.374.000 2.439.456.000 2.381.023.000 2.394.333.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.723.156.000 5.876.058.000 5.475.992.000 4.829.254.000 3.867.518.000
Fast eiendom 0 0 0 0 2.705.000
Maskiner anlegg 567.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.115.000 3.130.000 4.409.000 5.070.000 5.292.000
Sum varige driftsmidler 2.682.000 3.130.000 4.409.000 5.070.000 7.997.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 81.000
Sum anleggsmidler 5.725.838.000 5.879.188.000 5.480.401.000 4.834.324.000 3.875.596.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 767.084.000 599.028.000 590.067.000 578.943.000 581.376.000
Andre fordringer 9.817.000 5.062.000 11.299.000 796.000 1.589.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.835.000 421.820.000 252.559.000 165.365.000 145.448.000
Sum omløpsmidler 929.736.000 1.025.910.000 853.925.000 745.104.000 728.413.000
Sum eiendeler 6.655.574.000 6.905.098.000 6.334.326.000 5.579.428.000 4.604.009.000
Sum opptjent egenkapital 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000 105.898.000
Sum egenkapital 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000 106.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.974.000 21.650.000 26.381.000 32.669.000 37.154.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 400.000.000 298.803.000
Sum langsiktig gjeld 4.478.415.000 4.583.987.000 4.579.103.000 2.673.088.000 2.670.089.000
Leverandørgjeld 114.266.000 95.486.000 103.108.000 72.148.000 60.284.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.447.000 2.590.000 3.793.000 2.344.000 2.921.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.252.448.000 1.316.036.000 641.324.000 924.850.000 964.914.000
Sum kortsiktig gjeld 2.070.161.000 2.214.112.000 1.648.225.000 2.799.342.000 1.826.922.000
Sum gjeld og egenkapital 6.655.574.000 6.905.097.000 6.334.326.000 5.579.428.000 4.604.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.140.425.000 -1.188.202.000 -794.300.000 -2.054.238.000 -1.098.509.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4
Soliditet 1.6 1.5 1.7 1.9 2.3
Resultatgrad 94.1 93.4 91.5 92.6 91.2
Rentedekningsgrad 14.6 12.7 12.3 15.0 1.0
Gjeldsgrad 61.2 63.5 58.2 51.1 42.0
Total kapitalrentabilitet 4 38.3 40.9 46.0 53.3
Signatur
27.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex