Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellkårstad & Sønner AS
Juridisk navn:  Fjellkårstad & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91575690
Fjelli Fjelli Fax: 57871289
6795 Blaksæter 6795 Blaksæter
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Stryn
Org.nr: 962969461
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/15/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stryn Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
75%
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
-44.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 854.000 488.000 326.000 1.003.000 1.008.000
Resultat: -25.000 -40.000 -88.000 -45.000 59.000
Egenkapital: 30.000 54.000 94.000 182.000 228.000
Regnskap for  Fjellkårstad & Sønner AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 854.000 488.000 326.000 1.003.000 1.008.000
Driftskostnader -874.000 -524.000 -409.000 -1.040.000 -941.000
Driftsresultat -20.000 -36.000 -83.000 -36.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -9.000 -10.000
Finans -4.000 -4.000 -5.000 -9.000 -9.000
Resultat før skatt -25.000 -40.000 -88.000 -45.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -40.000 -88.000 -45.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 74.000 133.000 192.000 235.000
Sum omløpsmidler 185.000 157.000 189.000 226.000 213.000
Sum eiendeler 223.000 231.000 322.000 418.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -96.000 -56.000 32.000 78.000
Sum egenkapital 30.000 54.000 94.000 182.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 43.000 71.000 91.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 134.000 157.000 145.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 231.000 322.000 418.000 449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 854.000 452.000 251.000 1.003.000 800.000
Andre inntekter 0 36.000 75.000 0 208.000
Driftsinntekter 854.000 488.000 326.000 1.003.000 1.008.000
Varekostnad -90.000 -43.000 -74.000 -411.000 -468.000
Lønninger -478.000 -214.000 -154.000 -432.000 -220.000
Avskrivning -56.000 -59.000 -59.000 -58.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -250.000 -208.000 -122.000 -139.000 -199.000
Driftskostnader -874.000 -524.000 -409.000 -1.040.000 -941.000
Driftsresultat -20.000 -36.000 -83.000 -36.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -9.000 -10.000
Finans -4.000 -4.000 -5.000 -9.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -40.000 -88.000 -45.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 73.000 127.000 181.000 235.000
Driftsløsøre 0 2.000 6.000 11.000 0
Sum varige driftsmidler 38.000 74.000 133.000 192.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 74.000 133.000 192.000 235.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 58.000 50.000 199.000 -41.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 99.000 139.000 27.000 254.000
Sum omløpsmidler 185.000 157.000 189.000 226.000 213.000
Sum eiendeler 223.000 231.000 322.000 418.000 448.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -96.000 -56.000 32.000 78.000
Sum egenkapital 30.000 54.000 94.000 182.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 -87.000 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 43.000 71.000 91.000 62.000
Leverandørgjeld 10.000 31.000 49.000 32.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 32.000 33.000 89.000 -20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 70.000 75.000 111.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 134.000 157.000 145.000 159.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 231.000 322.000 418.000 449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 23.000 32.000 81.000 54.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.3 1.6 1.4
Soliditet 13.4 23.4 29.2 43.5 50.8
Resultatgrad -2.3 -7.4 -25.5 -3.6 6.6
Rentedekningsgrad -16.6 -4.0 6.8
Gjeldsgrad 6.5 3.3 2.4 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet -8.9 -15.6 -25.8 -8.6 15.1
Signatur
29.09.2011
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
29.09.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex