Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellskålnes Smed & Mek Verksted AS
Juridisk navn:  Fjellskålnes Smed & Mek Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56393131
Fjellskålnesvegen 135 Fjellskålnesvegen 135 Fax: 56393210
5282 Lonevåg 5282 Lonevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 928824853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/24/1949
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.6%
Resultat  
  
565.22%
Egenkapital  
  
3.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.935.000 11.488.000 12.838.000 9.509.000 10.137.000
Resultat: 459.000 69.000 600.000 616.000 806.000
Egenkapital: 8.049.000 7.793.000 7.870.000 7.417.000 6.952.000
Regnskap for  Fjellskålnes Smed & Mek Verksted AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.935.000 11.488.000 12.838.000 9.509.000 10.137.000
Driftskostnader -12.478.000 -11.421.000 -12.240.000 -8.894.000 -9.332.000
Driftsresultat 458.000 68.000 598.000 615.000 804.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 459.000 69.000 600.000 616.000 806.000
Skattekostnad -103.000 -46.000 -147.000 -151.000 -209.000
Årsresultat 356.000 23.000 453.000 464.000 597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.303.000 632.000 745.000 1.192.000 1.554.000
Sum omløpsmidler 8.204.000 8.913.000 8.726.000 7.410.000 6.510.000
Sum eiendeler 9.507.000 9.545.000 9.471.000 8.602.000 8.064.000
Sum opptjent egenkapital 7.949.000 7.693.000 7.770.000 7.317.000 6.852.000
Sum egenkapital 8.049.000 7.793.000 7.870.000 7.417.000 6.952.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 23.000 62.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 1.431.000 1.752.000 1.579.000 1.123.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 9.506.000 9.545.000 9.472.000 8.602.000 8.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.739.000 11.488.000 12.789.000 9.509.000 10.137.000
Andre inntekter 196.000 0 49.000 0 0
Driftsinntekter 12.935.000 11.488.000 12.838.000 9.509.000 10.137.000
Varekostnad -4.968.000 -4.304.000 -4.834.000 -2.855.000 -2.699.000
Lønninger -4.916.000 -4.652.000 -5.152.000 -3.904.000 -4.312.000
Avskrivning -301.000 -394.000 -360.000 -383.000 -382.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.293.000 -2.071.000 -1.894.000 -1.752.000 -1.939.000
Driftskostnader -12.478.000 -11.421.000 -12.240.000 -8.894.000 -9.332.000
Driftsresultat 458.000 68.000 598.000 615.000 804.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 356.000 23.000 453.000 464.000 597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.303.000 618.000 745.000 1.192.000 1.554.000
Sum varige driftsmidler 1.303.000 618.000 745.000 1.192.000 1.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.303.000 632.000 745.000 1.192.000 1.554.000
Varebeholdning 4.577.000 5.194.000 2.150.000 2.800.000 2.588.000
Kundefordringer 912.000 1.454.000 1.082.000 884.000 759.000
Andre fordringer 2.000 654.000 463.000 1.713.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.713.000 1.612.000 5.031.000 2.013.000 2.745.000
Sum omløpsmidler 8.204.000 8.913.000 8.726.000 7.410.000 6.510.000
Sum eiendeler 9.507.000 9.545.000 9.471.000 8.602.000 8.064.000
Sum opptjent egenkapital 7.949.000 7.693.000 7.770.000 7.317.000 6.852.000
Sum egenkapital 8.049.000 7.793.000 7.870.000 7.417.000 6.952.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 0 23.000 62.000 105.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 23.000 62.000 105.000
Leverandørgjeld 342.000 399.000 162.000 159.000 31.000
Betalbar skatt 63.000 82.000 186.000 194.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 465.000 629.000 715.000 390.000 312.000
Utbytte -100.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 542.000 515.000 379.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 1.431.000 1.752.000 1.579.000 1.123.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 9.506.000 9.545.000 9.472.000 8.602.000 8.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.773.000 7.161.000 7.147.000 6.287.000 5.504.000
Likviditetsgrad 1 5.7 5.1 5.5 6.6 6.5
Likviditetsgrad 2 2.5 2.1 4.2 4.1 3.9
Soliditet 84.7 81.6 83.1 86.2 86.2
Resultatgrad 3.5 0.6 4.7 6.5 7.9
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 0.7 6.3 7.2 10.0
Signatur
27.05.2020
SIGNATUR KVAR FOR SEG
TEPSTAD INGEMAR
SIGNATUR KVAR FOR SEG
TEPSTAD INGVALD I
Prokurister
27.05.2020
PROKURA
TEPSTAD RAKNES ØYVIND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex