Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellsprenging Lillehammer AS
Juridisk navn:  Fjellsprenging Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90870537
Hunderfossvegen 181 Hunderfossvegen 181 Fax:
2625 Fåberg 2625 Fåberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 992473908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.61%
Resultat  
  
-128.75%
Egenkapital  
  
-6.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.741.000 3.323.000 4.048.000 4.306.000 1.963.000
Resultat: -186.000 647.000 467.000 633.000 164.000
Egenkapital: 2.228.000 2.373.000 1.883.000 1.535.000 1.072.000
Regnskap for  Fjellsprenging Lillehammer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.741.000 3.323.000 4.048.000 4.306.000 1.963.000
Driftskostnader -1.927.000 -2.679.000 -3.582.000 -3.673.000 -1.796.000
Driftsresultat -187.000 644.000 465.000 633.000 166.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 3.000 2.000 0 -1.000
Resultat før skatt -186.000 647.000 467.000 633.000 164.000
Skattekostnad 41.000 -157.000 -119.000 -170.000 -45.000
Årsresultat -145.000 490.000 348.000 463.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 461.000 592.000 223.000 298.000 330.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 2.335.000 1.957.000 2.317.000 937.000
Sum eiendeler 2.439.000 2.927.000 2.180.000 2.615.000 1.267.000
Sum opptjent egenkapital 2.078.000 2.223.000 1.733.000 1.385.000 922.000
Sum egenkapital 2.228.000 2.373.000 1.883.000 1.535.000 1.072.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 12.000 8.000 15.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 542.000 289.000 1.066.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.439.000 2.927.000 2.180.000 2.616.000 1.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.741.000 3.286.000 4.048.000 4.306.000 1.963.000
Andre inntekter 0 37.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.741.000 3.323.000 4.048.000 4.306.000 1.963.000
Varekostnad -697.000 -1.377.000 -2.233.000 -2.288.000 -742.000
Lønninger -656.000 -699.000 -766.000 -761.000 -550.000
Avskrivning -172.000 -174.000 -111.000 -101.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -402.000 -429.000 -472.000 -523.000 -416.000
Driftskostnader -1.927.000 -2.679.000 -3.582.000 -3.673.000 -1.796.000
Driftsresultat -187.000 644.000 465.000 633.000 166.000
Finansinntekter 3.000 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 3.000 2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 490.000 348.000 463.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 0 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 67.000 134.000 171.000 211.000 206.000
Driftsløsøre 352.000 457.000 50.000 87.000 124.000
Sum varige driftsmidler 419.000 592.000 221.000 298.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 461.000 592.000 223.000 298.000 330.000
Varebeholdning 336.000 330.000 297.000 257.000 124.000
Kundefordringer 179.000 499.000 492.000 988.000 307.000
Andre fordringer 7.000 0 109.000 84.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.456.000 1.506.000 1.060.000 988.000 380.000
Sum omløpsmidler 1.978.000 2.335.000 1.957.000 2.317.000 937.000
Sum eiendeler 2.439.000 2.927.000 2.180.000 2.615.000 1.267.000
Sum opptjent egenkapital 2.078.000 2.223.000 1.733.000 1.385.000 922.000
Sum egenkapital 2.228.000 2.373.000 1.883.000 1.535.000 1.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 10.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 12.000 8.000 15.000 23.000
Leverandørgjeld 17.000 26.000 40.000 631.000 43.000
Betalbar skatt 7.000 150.000 131.000 178.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 133.000 54.000 189.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 232.000 65.000 66.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 542.000 289.000 1.066.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 2.439.000 2.927.000 2.180.000 2.616.000 1.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.774.000 1.793.000 1.668.000 1.251.000 764.000
Likviditetsgrad 1 9 4.3 6.8 2.2 5.4
Likviditetsgrad 2 8 3.7 5.7 2.0 4.7
Soliditet 91.3 81.1 86.4 58.7 84.5
Resultatgrad -10.7 19.4 11.5 14.7 8.5
Rentedekningsgrad -93.5 6 4 212.0 83.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.7 0.2
Total kapitalrentabilitet -7.5 22.1 21.5 24.3 13.2
Signatur
01.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex