Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjellstrand Frisør As
Juridisk navn:  Fjellstrand Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66918392
Fjellstrandveien 1 Fjellstrandveien 1 Fax:
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 918709118
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Overskudd Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.69%
Resultat  
  
-2680%
Egenkapital  
  
-24.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.763.000 3.867.000
Resultat: -139.000 -5.000
Egenkapital: 438.000 577.000
Regnskap for  Fjellstrand Frisør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.763.000 3.867.000
Driftskostnader -3.895.000 -3.873.000
Driftsresultat -132.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Resultat før skatt -139.000 -5.000
Skattekostnad 0 -11.000
Årsresultat -139.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 134.000
Sum omløpsmidler 819.000 957.000
Sum eiendeler 919.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 0 -16.000
Sum egenkapital 438.000 577.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 482.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 920.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.669.000 3.827.000
Andre inntekter 94.000 40.000
Driftsinntekter 3.763.000 3.867.000
Varekostnad -1.301.000 -1.211.000
Lønninger -2.083.000 -2.043.000
Avskrivning -34.000 -44.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -477.000 -575.000
Driftskostnader -3.895.000 -3.873.000
Driftsresultat -132.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -139.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 34.000 47.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 87.000
Sum varige driftsmidler 100.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 134.000
Varebeholdning 201.000 235.000
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 46.000 45.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 572.000 675.000
Sum omløpsmidler 819.000 957.000
Sum eiendeler 919.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 0 -16.000
Sum egenkapital 438.000 577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 75.000 66.000
Betalbar skatt 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 212.000 252.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 920.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 442.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4
Soliditet 47.6 52.8
Resultatgrad -3.5 -0.2
Rentedekningsgrad -16.5
Gjeldsgrad 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -14.3 -0.5
Signatur
16.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex