Fjellstuens Eftf. AS
Juridisk navn:  Fjellstuens Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95901050
Frøytunveien 3D Frøytunveien 3D Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989194968
Aksjekapital: 343.735 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Dtm Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
211.88%
Egenkapital  
  
-0.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.313.000 421.000 4.877.000 -3.752.000 3.562.000
Egenkapital: 29.293.000 29.476.000 30.635.000 27.264.000 32.478.000
Regnskap for  Fjellstuens Eftf. AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -600.000 -585.000 -575.000 -594.000 -552.000
Driftsresultat -600.000 -585.000 -575.000 -593.000 -551.000
Finansinntekter 2.197.000 1.228.000 6.040.000 -1.485.000 6.088.000
Finanskostnader -284.000 -222.000 -588.000 -1.674.000 -1.975.000
Finans 1.913.000 1.006.000 5.452.000 -3.159.000 4.113.000
Resultat før skatt 1.313.000 421.000 4.877.000 -3.752.000 3.562.000
Skattekostnad 104.000 20.000 93.000 138.000 -63.000
Årsresultat 1.417.000 441.000 4.970.000 -3.614.000 3.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.855.000 1.621.000 1.601.000 1.507.000 1.369.000
Sum omløpsmidler 29.319.000 30.865.000 32.614.000 29.337.000 34.482.000
Sum eiendeler 32.174.000 32.486.000 34.215.000 30.844.000 35.851.000
Sum opptjent egenkapital 28.950.000 29.132.000 30.291.000 26.920.000 32.099.000
Sum egenkapital 29.293.000 29.476.000 30.635.000 27.264.000 32.478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.880.000 3.010.000 3.581.000 3.581.000 3.373.000
Sum gjeld og egenkapital 32.174.000 32.486.000 34.216.000 30.845.000 35.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -467.000 -444.000 -441.000 -445.000 -419.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -141.000 -134.000 -149.000 -133.000
Driftskostnader -600.000 -585.000 -575.000 -594.000 -552.000
Driftsresultat -600.000 -585.000 -575.000 -593.000 -551.000
Finansinntekter 2.197.000 1.228.000 6.040.000 -1.485.000 6.088.000
Finanskostnader -284.000 -222.000 -588.000 -1.674.000 -1.975.000
Finans 1.913.000 1.006.000 5.452.000 -3.159.000 4.113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Årsresultat 1.417.000 441.000 4.970.000 -3.614.000 3.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.725.000 1.621.000 1.601.000 1.507.000 1.369.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.129.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.855.000 1.621.000 1.601.000 1.507.000 1.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 200.000 498.000
Sum investeringer 28.300.000 29.651.000 32.442.000 28.738.000 33.428.000
Kasse, bank 1.019.000 1.214.000 172.000 399.000 556.000
Sum omløpsmidler 29.319.000 30.865.000 32.614.000 29.337.000 34.482.000
Sum eiendeler 32.174.000 32.486.000 34.215.000 30.844.000 35.851.000
Sum opptjent egenkapital 28.950.000 29.132.000 30.291.000 26.920.000 32.099.000
Sum egenkapital 29.293.000 29.476.000 30.635.000 27.264.000 32.478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Utbytte 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.275.000 1.405.000 1.976.000 1.976.000 1.769.000
Sum kortsiktig gjeld 2.880.000 3.010.000 3.581.000 3.581.000 3.373.000
Sum gjeld og egenkapital 32.174.000 32.486.000 34.216.000 30.845.000 35.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.439.000 27.855.000 29.033.000 25.756.000 31.109.000
Likviditetsgrad 1 10.2 10.3 9.1 8.2 10.2
Likviditetsgrad 2 10.2 10.3 9.1 8.2 10.3
Soliditet 9 90.7 89.5 88.4 90.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.1 -2.6 -0.4 2.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5 2 1 -6.7 15.4
Signatur
23.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex