Fjernsynt As
Juridisk navn:  Fjernsynt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkebeinervegen 22C Birkebeinervegen 22C Fax:
7031 Trondheim 7031 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912759172
Aksjekapital: 12.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.15%
Resultat  
  
-116%
Egenkapital  
  
-1375%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 108.000 105.000 88.000 152.000
Resultat: -54.000 -25.000 30.000 -10.000 -13.000
Egenkapital: -51.000 4.000 34.000 11.000 19.000
Regnskap for  Fjernsynt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 108.000 105.000 88.000 152.000
Driftskostnader -57.000 -133.000 -75.000 -98.000 -165.000
Driftsresultat -54.000 -26.000 30.000 -10.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -54.000 -25.000 30.000 -10.000 -13.000
Skattekostnad 0 -5.000 -8.000 3.000 0
Årsresultat -54.000 -31.000 23.000 -8.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 68.000 97.000 68.000 0
Sum omløpsmidler 46.000 40.000 78.000 14.000 19.000
Sum eiendeler 52.000 108.000 175.000 82.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -8.000 23.000 -19.000 -11.000
Sum egenkapital -51.000 4.000 34.000 11.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 80.000 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 24.000 61.000 -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 53.000 108.000 176.000 82.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 108.000 105.000 88.000 98.000
Andre inntekter -24.000 0 0 0 54.000
Driftsinntekter 2.000 108.000 105.000 88.000 152.000
Varekostnad -1.000 -71.000 -35.000 0 0
Lønninger 0 -1.000 -1.000 0 0
Avskrivning -22.000 -23.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -38.000 -39.000 -98.000 -165.000
Driftskostnader -57.000 -133.000 -75.000 -98.000 -165.000
Driftsresultat -54.000 -26.000 30.000 -10.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -31.000 23.000 -8.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -2.000 -2.000 3.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 71.000 94.000 66.000 0
Sum varige driftsmidler 8.000 71.000 94.000 66.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 68.000 97.000 68.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 28.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 40.000 50.000 14.000 13.000
Sum omløpsmidler 46.000 40.000 78.000 14.000 19.000
Sum eiendeler 52.000 108.000 175.000 82.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -8.000 23.000 -19.000 -11.000
Sum egenkapital -51.000 4.000 34.000 11.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 80.000 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 5.000 9.000 -9.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 16.000 41.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 24.000 61.000 -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 53.000 108.000 176.000 82.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 16.000 17.000 23.000 19.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.3 -1.6
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1.3 -1.5 0.0
Soliditet -98.1 3.7 19.4 13.4 100.0
Resultatgrad -24.1 28.6 -11.4 -8.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 4.1 6.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -103.8 -24.1 17.1 -12.2 -68.4
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex