Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjernsynt As
Juridisk navn:  Fjernsynt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkebeinervegen 22C Birkebeinervegen 22C Fax:
7031 Trondheim 7031 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912759172
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/24/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.86%
Resultat  
  
-183.33%
Egenkapital  
  
-88.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 108.000 105.000 88.000 152.000 14.000
Resultat: -25.000 30.000 -10.000 -13.000 2.000
Egenkapital: 4.000 34.000 11.000 19.000 32.000
Regnskap for  Fjernsynt As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 108.000 105.000 88.000 152.000 14.000
Driftskostnader -133.000 -75.000 -98.000 -165.000 -12.000
Driftsresultat -26.000 30.000 -10.000 -13.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -25.000 30.000 -10.000 -13.000 2.000
Skattekostnad -5.000 -8.000 3.000 0 -1.000
Årsresultat -31.000 23.000 -8.000 -13.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 97.000 68.000 0 0
Sum omløpsmidler 40.000 78.000 14.000 19.000 33.000
Sum eiendeler 108.000 175.000 82.000 19.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 23.000 -19.000 -11.000 0
Sum egenkapital 4.000 34.000 11.000 19.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 61.000 -9.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 176.000 82.000 19.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 105.000 88.000 98.000 14.000
Andre inntekter 0 0 0 54.000 0
Driftsinntekter 108.000 105.000 88.000 152.000 14.000
Varekostnad -71.000 -35.000 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 0 0 0
Avskrivning -23.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -39.000 -98.000 -165.000 -12.000
Driftskostnader -133.000 -75.000 -98.000 -165.000 -12.000
Driftsresultat -26.000 30.000 -10.000 -13.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 23.000 -8.000 -13.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler -2.000 3.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 94.000 66.000 0 0
Sum varige driftsmidler 71.000 94.000 66.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 97.000 68.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 28.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 50.000 14.000 13.000 33.000
Sum omløpsmidler 40.000 78.000 14.000 19.000 33.000
Sum eiendeler 108.000 175.000 82.000 19.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 23.000 -19.000 -11.000 0
Sum egenkapital 4.000 34.000 11.000 19.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 8.000 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 9.000 -9.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 41.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 61.000 -9.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 176.000 82.000 19.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 17.000 23.000 19.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 -1.6 33.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 -1.5 0.0 33.1
Soliditet 3.7 19.4 13.4 100.0 97.0
Resultatgrad -24.1 28.6 -11.4 -8.6 14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 4.1 6.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -24.1 17.1 -12.2 -68.4 6.1
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex