Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjernvarmeinstallasjon As
Juridisk navn:  Fjernvarmeinstallasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45835715
Estenstadvegen 89 Estenstadvegen 89 Fax:
7049 Trondheim 7049 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912243745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/5/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Aamo Revisjon AS
Regnskapsfører: Engvik Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.73%
Resultat  
  
26.3%
Egenkapital  
  
19.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000 3.066.000
Resultat: 1.042.000 825.000 1.630.000 1.996.000 889.000
Egenkapital: 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000 670.000
Regnskap for  Fjernvarmeinstallasjon As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000 3.066.000
Driftskostnader -10.405.000 -6.094.000 -5.244.000 -5.210.000 -2.174.000
Driftsresultat 1.040.000 810.000 1.611.000 1.992.000 892.000
Finansinntekter 3.000 15.000 21.000 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 14.000 19.000 4.000 -3.000
Resultat før skatt 1.042.000 825.000 1.630.000 1.996.000 889.000
Skattekostnad -259.000 -210.000 -445.000 -539.000 -249.000
Årsresultat 783.000 615.000 1.185.000 1.457.000 640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.000 116.000 67.000 112.000 17.000
Sum omløpsmidler 6.968.000 5.576.000 5.161.000 3.896.000 1.856.000
Sum eiendeler 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 4.680.000 3.897.000 3.283.000 2.097.000 640.000
Sum egenkapital 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000 670.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.517.000 1.765.000 1.915.000 1.876.000 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000 1.873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000 3.066.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000 3.066.000
Varekostnad -2.136.000 -933.000 -669.000 -592.000 -76.000
Lønninger -5.900.000 -4.065.000 -3.600.000 -3.577.000 -1.447.000
Avskrivning -106.000 -50.000 -45.000 -24.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.263.000 -1.046.000 -930.000 -1.017.000 -651.000
Driftskostnader -10.405.000 -6.094.000 -5.244.000 -5.210.000 -2.174.000
Driftsresultat 1.040.000 810.000 1.611.000 1.992.000 892.000
Finansinntekter 3.000 15.000 21.000 6.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 2.000 14.000 19.000 4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 783.000 615.000 1.185.000 1.457.000 640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 116.000 67.000 112.000 0
Sum varige driftsmidler 190.000 116.000 67.000 112.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 0 0 0 17.000
Sum anleggsmidler 259.000 116.000 67.000 112.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.748.000 3.719.000 2.326.000 1.510.000 959.000
Andre fordringer 45.000 38.000 89.000 37.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.176.000 1.820.000 2.746.000 2.349.000 889.000
Sum omløpsmidler 6.968.000 5.576.000 5.161.000 3.896.000 1.856.000
Sum eiendeler 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 4.680.000 3.897.000 3.283.000 2.097.000 640.000
Sum egenkapital 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000 670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 3.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Leverandørgjeld 262.000 180.000 117.000 82.000 118.000
Betalbar skatt 259.000 210.000 449.000 534.000 249.000
Skyldig offentlige avgifter 1.218.000 820.000 886.000 788.000 556.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 753.000 552.000 464.000 471.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 2.517.000 1.765.000 1.915.000 1.876.000 1.203.000
Sum gjeld og egenkapital 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000 1.873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.451.000 3.811.000 3.246.000 2.020.000 653.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.2 2.7 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 2.8 3.2 2.7 2.1 1.6
Soliditet 65.2 6 63.4 53.1 35.8
Resultatgrad 9.1 11.7 23.5 27.7 29.1
Rentedekningsgrad 1 8 816.0 999.0 297.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.4 14.5 31.2 49.9 47.6
Signatur
31.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex