Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjernvarmeinstallasjon As
Juridisk navn:  Fjernvarmeinstallasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45835715
Estenstadvegen 89 Estenstadvegen 89 Fax:
7049 Trondheim 7049 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912243745
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/5/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Aamo Revisjon AS
Regnskapsfører: Engvik Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.65%
Resultat  
  
70.83%
Egenkapital  
  
29.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.151.000 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000
Resultat: 1.780.000 1.042.000 825.000 1.630.000 1.996.000
Egenkapital: 6.077.000 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000
Regnskap for  Fjernvarmeinstallasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.151.000 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000
Driftskostnader -12.370.000 -10.405.000 -6.094.000 -5.244.000 -5.210.000
Driftsresultat 1.782.000 1.040.000 810.000 1.611.000 1.992.000
Finansinntekter 1.000 3.000 15.000 21.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 2.000 14.000 19.000 4.000
Resultat før skatt 1.780.000 1.042.000 825.000 1.630.000 1.996.000
Skattekostnad -413.000 -259.000 -210.000 -445.000 -539.000
Årsresultat 1.367.000 783.000 615.000 1.185.000 1.457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 652.000 259.000 116.000 67.000 112.000
Sum omløpsmidler 8.903.000 6.968.000 5.576.000 5.161.000 3.896.000
Sum eiendeler 9.555.000 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 6.047.000 4.680.000 3.897.000 3.283.000 2.097.000
Sum egenkapital 6.077.000 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 3.478.000 2.517.000 1.765.000 1.915.000 1.876.000
Sum gjeld og egenkapital 9.555.000 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.151.000 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.151.000 11.444.000 6.905.000 6.855.000 7.202.000
Varekostnad -2.691.000 -2.136.000 -933.000 -669.000 -592.000
Lønninger -6.787.000 -5.900.000 -4.065.000 -3.600.000 -3.577.000
Avskrivning -181.000 -106.000 -50.000 -45.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.711.000 -2.263.000 -1.046.000 -930.000 -1.017.000
Driftskostnader -12.370.000 -10.405.000 -6.094.000 -5.244.000 -5.210.000
Driftsresultat 1.782.000 1.040.000 810.000 1.611.000 1.992.000
Finansinntekter 1.000 3.000 15.000 21.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 2.000 14.000 19.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.367.000 783.000 615.000 1.185.000 1.457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 543.000 190.000 116.000 67.000 112.000
Sum varige driftsmidler 543.000 190.000 116.000 67.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 69.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 652.000 259.000 116.000 67.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.589.000 4.748.000 3.719.000 2.326.000 1.510.000
Andre fordringer 140.000 45.000 38.000 89.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.174.000 2.176.000 1.820.000 2.746.000 2.349.000
Sum omløpsmidler 8.903.000 6.968.000 5.576.000 5.161.000 3.896.000
Sum eiendeler 9.555.000 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 6.047.000 4.680.000 3.897.000 3.283.000 2.097.000
Sum egenkapital 6.077.000 4.710.000 3.927.000 3.313.000 2.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 25.000 3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Leverandørgjeld 522.000 262.000 180.000 117.000 82.000
Betalbar skatt 413.000 259.000 210.000 449.000 534.000
Skyldig offentlige avgifter 1.644.000 1.218.000 820.000 886.000 788.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 894.000 753.000 552.000 464.000 471.000
Sum kortsiktig gjeld 3.478.000 2.517.000 1.765.000 1.915.000 1.876.000
Sum gjeld og egenkapital 9.555.000 7.227.000 5.692.000 5.228.000 4.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.425.000 4.451.000 3.811.000 3.246.000 2.020.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 3.2 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 2.6 2.8 3.2 2.7 2.1
Soliditet 63.6 65.2 6 63.4 53.1
Resultatgrad 12.6 9.1 11.7 23.5 27.7
Rentedekningsgrad 5 1 8 816.0 999.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 18.7 14.4 14.5 31.2 49.9
Signatur
31.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex