Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjon Bruk AS
Juridisk navn:  Fjon Bruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430100
Flakkavågsvegen 12 Ålfjordvegen 1720 Fax: 53747474
5694 Onarheim 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 983664490
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 9/4/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.56%
Resultat  
  
20.51%
Egenkapital  
  
0.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 133.772.000 122.102.000 116.068.000 110.340.000 96.525.000
Resultat: 39.397.000 32.692.000 29.704.000 27.987.000 20.774.000
Egenkapital: 84.779.000 84.444.000 73.597.000 74.373.000 71.902.000
Regnskap for  Fjon Bruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 133.772.000 122.102.000 116.068.000 110.340.000 96.525.000
Driftskostnader -93.217.000 -88.313.000 -85.283.000 -81.081.000 -73.653.000
Driftsresultat 40.554.000 33.789.000 30.785.000 29.259.000 22.870.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.158.000 -1.097.000 -1.081.000 -1.272.000 -2.097.000
Finans -1.157.000 -1.096.000 -1.081.000 -1.272.000 -2.097.000
Resultat før skatt 39.397.000 32.692.000 29.704.000 27.987.000 20.774.000
Skattekostnad -8.642.000 -6.445.000 -6.160.000 -6.016.000 -3.720.000
Årsresultat 30.755.000 26.247.000 23.544.000 21.971.000 17.054.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.349.000 156.442.000 157.064.000 158.292.000 161.507.000
Sum omløpsmidler 50.850.000 48.514.000 34.514.000 38.050.000 46.360.000
Sum eiendeler 205.199.000 204.956.000 191.578.000 196.342.000 207.867.000
Sum opptjent egenkapital 60.338.000 60.004.000 49.157.000 49.933.000 47.462.000
Sum egenkapital 84.779.000 84.444.000 73.597.000 74.373.000 71.902.000
Sum langsiktig gjeld 23.178.000 23.234.000 21.456.000 23.055.000 23.663.000
Sum kortsiktig gjeld 97.241.000 97.278.000 96.525.000 98.914.000 112.302.000
Sum gjeld og egenkapital 205.197.000 204.956.000 191.578.000 196.342.000 207.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.772.000 122.049.000 116.068.000 110.240.000 96.525.000
Andre inntekter 0 53.000 0 100.000 0
Driftsinntekter 133.772.000 122.102.000 116.068.000 110.340.000 96.525.000
Varekostnad -53.031.000 -58.334.000 -41.112.000 -43.026.000 -46.232.000
Lønninger -12.595.000 -12.699.000 -13.872.000 -12.588.000 -11.931.000
Avskrivning -10.044.000 -9.565.000 -9.214.000 -8.991.000 -9.261.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.431.000 -19.114.000 -17.005.000 -15.482.000 -13.474.000
Driftskostnader -93.217.000 -88.313.000 -85.283.000 -81.081.000 -73.653.000
Driftsresultat 40.554.000 33.789.000 30.785.000 29.259.000 22.870.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.158.000 -1.097.000 -1.081.000 -1.272.000 -2.097.000
Finans -1.157.000 -1.096.000 -1.081.000 -1.272.000 -2.097.000
Konsernbidrag -30.420.000 -15.400.000 -24.320.000 -19.500.000 -7.665.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.755.000 26.247.000 23.544.000 21.971.000 17.054.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 50.820.000 48.863.000 50.444.000 51.889.000 53.049.000
Maskiner anlegg 102.633.000 106.483.000 105.736.000 105.419.000 107.409.000
Driftsløsøre 897.000 1.096.000 884.000 984.000 1.049.000
Sum varige driftsmidler 154.349.000 156.442.000 157.064.000 158.292.000 161.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.349.000 156.442.000 157.064.000 158.292.000 161.507.000
Varebeholdning 44.361.000 40.643.000 29.894.000 32.703.000 33.881.000
Kundefordringer 173.000 1.777.000 382.000 819.000 8.494.000
Andre fordringer 5.814.000 5.591.000 3.695.000 3.987.000 3.509.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 502.000 504.000 543.000 541.000 476.000
Sum omløpsmidler 50.850.000 48.514.000 34.514.000 38.050.000 46.360.000
Sum eiendeler 205.199.000 204.956.000 191.578.000 196.342.000 207.867.000
Sum opptjent egenkapital 60.338.000 60.004.000 49.157.000 49.933.000 47.462.000
Sum egenkapital 84.779.000 84.444.000 73.597.000 74.373.000 71.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.178.000 23.234.000 21.456.000 23.055.000 23.663.000
Gjeld til kredittinstitutt 37.265.000 54.158.000 42.491.000 55.875.000 87.905.000
Sum langsiktig gjeld 23.178.000 23.234.000 21.456.000 23.055.000 23.663.000
Leverandørgjeld 16.056.000 20.330.000 19.293.000 14.189.000 9.538.000
Betalbar skatt 118.000 68.000 79.000 124.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 773.000 753.000 780.000 806.000 704.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.030.000 21.970.000 33.881.000 27.921.000 14.134.000
Sum kortsiktig gjeld 97.241.000 97.278.000 96.525.000 98.914.000 112.302.000
Sum gjeld og egenkapital 205.197.000 204.956.000 191.578.000 196.342.000 207.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.391.000 -48.764.000 -62.011.000 -60.864.000 -65.942.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.2
Soliditet 41.3 41.2 38.4 37.9 34.6
Resultatgrad 30.3 27.7 26.5 26.5 23.7
Rentedekningsgrad 3 30.8 28.5 2 10.9
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.6 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 19.8 16.5 16.1 14.9 11.0
Signatur
16.01.2009
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP. DAGLEG LEIAR OG EITT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex