Fjord Marin Holding As
Juridisk navn:  Fjord Marin Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75006970
Toftsundet Toftsundet Fax: 75006971
8909 Brønnøysund 8909 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 984706502
Aksjekapital: 7.251.586.342 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/11/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.19%
Resultat  
  
24.03%
Egenkapital  
  
9.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 169.781.000 161.403.000 163.963.000 85.528.000 63.718.000
Resultat: 5.523.000 4.453.000 2.876.000 1.291.000 -1.262.000
Egenkapital: -54.912.000 -60.434.000 -64.888.000 -67.763.000 -69.054.000
Regnskap for  Fjord Marin Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 169.781.000 161.403.000 163.963.000 85.528.000 63.718.000
Driftskostnader -170.193.000 -162.011.000 -164.416.000 -85.955.000 -63.839.000
Driftsresultat -413.000 -609.000 -453.000 -427.000 -120.000
Finansinntekter 9.853.000 9.691.000 6.895.000 4.853.000 292.000
Finanskostnader -3.917.000 -4.629.000 -3.567.000 -3.134.000 -1.434.000
Finans 5.936.000 5.062.000 3.328.000 1.719.000 -1.142.000
Resultat før skatt 5.523.000 4.453.000 2.876.000 1.291.000 -1.262.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.523.000 4.453.000 2.876.000 1.291.000 -1.262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.773.000 124.365.000 121.715.000 121.698.000 11.078.000
Sum omløpsmidler 49.028.000 48.218.000 51.778.000 25.704.000 19.662.000
Sum eiendeler 189.801.000 172.583.000 173.493.000 147.402.000 30.740.000
Sum opptjent egenkapital -142.515.000 -148.038.000 -152.491.000 -155.366.000 -156.658.000
Sum egenkapital -54.912.000 -60.434.000 -64.888.000 -67.763.000 -69.054.000
Sum langsiktig gjeld 215.407.000 214.417.000 213.278.000 213.548.000 93.016.000
Sum kortsiktig gjeld 29.306.000 18.600.000 25.103.000 1.617.000 6.779.000
Sum gjeld og egenkapital 189.801.000 172.582.000 173.493.000 147.402.000 30.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 169.659.000 161.313.000 163.787.000 85.340.000 63.718.000
Andre inntekter 122.000 90.000 177.000 188.000 0
Driftsinntekter 169.781.000 161.403.000 163.963.000 85.528.000 63.718.000
Varekostnad -168.159.000 -159.647.000 -162.166.000 -84.166.000 -62.033.000
Lønninger -1.312.000 -1.396.000 -1.228.000 -1.058.000 -1.182.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -722.000 -968.000 -1.022.000 -731.000 -624.000
Driftskostnader -170.193.000 -162.011.000 -164.416.000 -85.955.000 -63.839.000
Driftsresultat -413.000 -609.000 -453.000 -427.000 -120.000
Finansinntekter 9.853.000 9.691.000 6.895.000 4.853.000 292.000
Finanskostnader -3.917.000 -4.629.000 -3.567.000 -3.134.000 -1.434.000
Finans 5.936.000 5.062.000 3.328.000 1.719.000 -1.142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.523.000 4.453.000 2.876.000 1.291.000 -1.262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.773.000 124.365.000 121.715.000 121.698.000 11.078.000
Sum anleggsmidler 140.773.000 124.365.000 121.715.000 121.698.000 11.078.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.270.000 18.095.000 24.853.000 2.330.000 6.733.000
Andre fordringer 8.000 7.000 6.000 19.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.784.000 23.188.000 20.114.000 18.741.000 12.876.000
Sum omløpsmidler 49.028.000 48.218.000 51.778.000 25.704.000 19.662.000
Sum eiendeler 189.801.000 172.583.000 173.493.000 147.402.000 30.740.000
Sum opptjent egenkapital -142.515.000 -148.038.000 -152.491.000 -155.366.000 -156.658.000
Sum egenkapital -54.912.000 -60.434.000 -64.888.000 -67.763.000 -69.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 215.407.000 214.417.000 213.278.000 213.548.000 93.016.000
Leverandørgjeld 29.004.000 17.896.000 24.695.000 1.254.000 6.530.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 207.000 119.000 88.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 497.000 289.000 274.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 29.306.000 18.600.000 25.103.000 1.617.000 6.779.000
Sum gjeld og egenkapital 189.801.000 172.582.000 173.493.000 147.402.000 30.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.722.000 29.618.000 26.675.000 24.087.000 12.883.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.6 2.1 15.9 2.9
Likviditetsgrad 2 1.7 2.6 2.1 15.9 3.0
Soliditet -28.9 -37.4 -46.0 -224.6
Resultatgrad -0.2 -0.4 -0.3 -0.5 -0.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 1.4 0.1
Gjeldsgrad -4.5 -3.9 -3.7 -3.2 -1.4
Total kapitalrentabilitet 5 5.3 3.7 3.0 0.6
Signatur
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex