Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjordglas AS
Juridisk navn:  Fjordglas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57682120
Steinbakken Fax: 57682121
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 887568642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.61%
Resultat  
  
-74.06%
Egenkapital  
  
1.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.322.000 27.770.000 26.157.000 26.221.000 28.401.000
Resultat: 103.000 397.000 285.000 -83.000 1.503.000
Egenkapital: 10.395.000 10.203.000 9.960.000 9.685.000 9.768.000
Regnskap for  Fjordglas AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.322.000 27.770.000 26.157.000 26.221.000 28.401.000
Driftskostnader -27.231.000 -26.862.000 -25.898.000 -26.308.000 -26.925.000
Driftsresultat 91.000 908.000 258.000 -87.000 1.476.000
Finansinntekter 14.000 17.000 28.000 11.000 30.000
Finanskostnader -2.000 -527.000 -1.000 -7.000 -4.000
Finans 12.000 -510.000 27.000 4.000 26.000
Resultat før skatt 103.000 397.000 285.000 -83.000 1.503.000
Skattekostnad 21.000 -154.000 -11.000 0 -365.000
Årsresultat 123.000 243.000 274.000 -83.000 1.138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 443.000 778.000 1.008.000 1.130.000 1.733.000
Sum omløpsmidler 12.893.000 12.705.000 12.849.000 12.389.000 18.932.000
Sum eiendeler 13.336.000 13.483.000 13.857.000 13.519.000 20.665.000
Sum opptjent egenkapital 10.226.000 10.103.000 9.860.000 9.585.000 9.668.000
Sum egenkapital 10.395.000 10.203.000 9.960.000 9.685.000 9.768.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 2.940.000 3.281.000 3.898.000 3.833.000 10.873.000
Sum gjeld og egenkapital 13.335.000 13.484.000 13.858.000 13.518.000 20.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.220.000 27.535.000 26.148.000 26.031.000 28.201.000
Andre inntekter 102.000 235.000 9.000 190.000 200.000
Driftsinntekter 27.322.000 27.770.000 26.157.000 26.221.000 28.401.000
Varekostnad -11.589.000 -10.901.000 -10.638.000 -10.856.000 -12.804.000
Lønninger -7.777.000 -7.517.000 -7.198.000 -7.128.000 -7.787.000
Avskrivning -120.000 -203.000 -328.000 -319.000 -375.000
Nedskrivning 0 0 0 -525.000 0
Andre driftskostnader -8.170.000 -8.187.000 -7.710.000 -7.441.000 -5.836.000
Driftskostnader -27.231.000 -26.862.000 -25.898.000 -26.308.000 -26.925.000
Driftsresultat 91.000 908.000 258.000 -87.000 1.476.000
Finansinntekter 14.000 17.000 28.000 11.000 30.000
Finanskostnader -2.000 -527.000 -1.000 -7.000 -4.000
Finans 12.000 -510.000 27.000 4.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 987.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 123.000 243.000 274.000 -83.000 1.138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 525.000 1.050.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 364.000 752.000 461.000 582.000 657.000
Sum varige driftsmidler 364.000 752.000 461.000 1.107.000 1.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 79.000 26.000 548.000 23.000 26.000
Sum anleggsmidler 443.000 778.000 1.008.000 1.130.000 1.733.000
Varebeholdning 3.184.000 2.156.000 1.924.000 1.842.000 1.654.000
Kundefordringer 2.293.000 2.627.000 2.182.000 1.507.000 2.643.000
Andre fordringer 5.802.000 5.170.000 6.750.000 383.000 569.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.613.000 2.752.000 1.994.000 4.359.000 2.411.000
Sum omløpsmidler 12.893.000 12.705.000 12.849.000 12.389.000 18.932.000
Sum eiendeler 13.336.000 13.483.000 13.857.000 13.519.000 20.665.000
Sum opptjent egenkapital 10.226.000 10.103.000 9.860.000 9.585.000 9.668.000
Sum egenkapital 10.395.000 10.203.000 9.960.000 9.685.000 9.768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 122.000 8.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 24.000
Leverandørgjeld 841.000 1.238.000 961.000 1.153.000 1.197.000
Betalbar skatt 0 154.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 891.000 933.000 739.000 580.000 739.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.208.000 955.000 2.187.000 1.978.000 862.000
Sum kortsiktig gjeld 2.940.000 3.281.000 3.898.000 3.833.000 10.873.000
Sum gjeld og egenkapital 13.335.000 13.484.000 13.858.000 13.518.000 20.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.953.000 9.424.000 8.951.000 8.556.000 8.059.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.9 3.3 3.2 1.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.2 2.8 2.8 1.6
Soliditet 7 75.7 71.9 71.6 47.3
Resultatgrad 0.3 3.3 1 -0.3 5.2
Rentedekningsgrad 45.5 1.7 2 -10.9 376.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 6.9 2.1 -0.6 7.3
Signatur
05.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex