Fjordgull Kystfiske As
Juridisk navn:  Fjordgull Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Activregnskap As Postboks 133 Bleik Fisk AS Fiskeværsveien 120 Fax:
8483 Andenes 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 920967590
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/8/2018 5
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.380.000
Resultat: -124.000
Egenkapital: 376.000
Regnskap for  Fjordgull Kystfiske As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.380.000
Driftskostnader -1.430.000
Driftsresultat -50.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -74.000
Finans -74.000
Resultat før skatt -124.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.599.000
Sum omløpsmidler 1.809.000
Sum eiendeler 6.408.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital 376.000
Sum langsiktig gjeld 5.182.000
Sum kortsiktig gjeld 851.000
Sum gjeld og egenkapital 6.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.380.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.380.000
Varekostnad -25.000
Lønninger -697.000
Avskrivning -224.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -484.000
Driftskostnader -1.430.000
Driftsresultat -50.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -74.000
Finans -74.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 2.300.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.299.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.599.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 214.000
Andre fordringer 971.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 624.000
Sum omløpsmidler 1.809.000
Sum eiendeler 6.408.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital 376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.182.000
Leverandørgjeld 438.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 273.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000
Sum kortsiktig gjeld 851.000
Sum gjeld og egenkapital 6.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 958.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 5.9
Resultatgrad -3.6
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet -0.8
Signatur
05.06.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex