Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjordhotellet Holding AS
Juridisk navn:  Fjordhotellet Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Vestnes Fjordhotell As Helland C/O Vestnes Fjordhotell As Helland Fax:
6390 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vestnes
Org.nr: 989271768
Aksjekapital: 1.680.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
411.63%
Egenkapital  
  
5.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 880.000 172.000 169.000 870.000 681.000
Egenkapital: 9.632.000 9.151.000 9.236.000 9.309.000 8.647.000
Regnskap for  Fjordhotellet Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -31.000 -28.000 -29.000 -26.000
Driftsresultat -27.000 -31.000 -28.000 -29.000 -26.000
Finansinntekter 907.000 203.000 198.000 899.000 707.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 907.000 203.000 198.000 899.000 707.000
Resultat før skatt 880.000 172.000 169.000 870.000 681.000
Skattekostnad 0 -57.000 -42.000 -8.000 0
Årsresultat 880.000 116.000 127.000 862.000 681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.683.000 8.479.000 8.281.000 8.088.000 7.901.000
Sum omløpsmidler 1.353.000 934.000 1.207.000 1.434.000 958.000
Sum eiendeler 10.036.000 9.413.000 9.488.000 9.522.000 8.859.000
Sum opptjent egenkapital 7.945.000 7.465.000 7.549.000 7.622.000 6.960.000
Sum egenkapital 9.632.000 9.151.000 9.236.000 9.309.000 8.647.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 262.000 252.000 208.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 10.037.000 9.414.000 9.488.000 9.522.000 8.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -31.000 -28.000 -29.000 -26.000
Driftskostnader -27.000 -31.000 -28.000 -29.000 -26.000
Driftsresultat -27.000 -31.000 -28.000 -29.000 -26.000
Finansinntekter 907.000 203.000 198.000 899.000 707.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 907.000 203.000 198.000 899.000 707.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 880.000 116.000 127.000 862.000 681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.683.000 8.479.000 8.281.000 8.088.000 7.901.000
Sum anleggsmidler 8.683.000 8.479.000 8.281.000 8.088.000 7.901.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 127.000 227.000 122.000 122.000 235.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.226.000 707.000 1.085.000 611.000 199.000
Sum omløpsmidler 1.353.000 934.000 1.207.000 1.434.000 958.000
Sum eiendeler 10.036.000 9.413.000 9.488.000 9.522.000 8.859.000
Sum opptjent egenkapital 7.945.000 7.465.000 7.549.000 7.622.000 6.960.000
Sum egenkapital 9.632.000 9.151.000 9.236.000 9.309.000 8.647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 57.000 47.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 262.000 252.000 208.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 10.037.000 9.414.000 9.488.000 9.522.000 8.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 948.000 672.000 955.000 1.226.000 745.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.6 4.8 6.9 4.5
Likviditetsgrad 2 3.3 3.6 4.8 6.9 4.5
Soliditet 9 97.2 97.3 97.8 97.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 1.8 1.8 9.1 7.7
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex