Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fjordprosjekt AS
Juridisk navn:  Fjordprosjekt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/o Halvorsen C/O Halvorsen Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 966086688
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26.06%
Egenkapital  
  
-51.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 1.472.000 7.339.000 0 850.000
Resultat: -891.000 -1.205.000 2.156.000 -480.000 -478.000
Egenkapital: -2.618.000 -1.726.000 -521.000 -2.677.000 -2.197.000
Regnskap for  Fjordprosjekt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 1.472.000 7.339.000 0 850.000
Driftskostnader -3.000 -2.076.000 -4.413.000 0 -874.000
Driftsresultat -3.000 -604.000 2.926.000 0 -24.000
Finansinntekter 56.000 105.000 1.000 75.000 0
Finanskostnader -944.000 -706.000 -771.000 -554.000 -454.000
Finans -888.000 -601.000 -770.000 -479.000 -454.000
Resultat før skatt -891.000 -1.205.000 2.156.000 -480.000 -478.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -891.000 -1.205.000 2.156.000 -480.000 -478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Sum eiendeler 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Sum opptjent egenkapital -2.828.000 -1.936.000 -731.000 -2.887.000 -2.407.000
Sum egenkapital -2.618.000 -1.726.000 -521.000 -2.677.000 -2.197.000
Sum langsiktig gjeld 10.108.000 9.221.000 9.522.000 11.329.000 5.830.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000 732.000 290.000 2.339.000 2.316.000
Sum gjeld og egenkapital 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.472.000 7.335.000 0 850.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0 0
Driftsinntekter 0 1.472.000 7.339.000 0 850.000
Varekostnad -3.000 -1.976.000 -4.402.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -100.000 -11.000 0 -51.000
Driftskostnader -3.000 -2.076.000 -4.413.000 0 -874.000
Driftsresultat -3.000 -604.000 2.926.000 0 -24.000
Finansinntekter 56.000 105.000 1.000 75.000 0
Finanskostnader -944.000 -706.000 -771.000 -554.000 -454.000
Finans -888.000 -601.000 -770.000 -479.000 -454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -891.000 -1.205.000 2.156.000 -480.000 -478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 5.533.000 5.533.000 5.807.000 9.741.000 5.948.000
Kundefordringer 54.000 54.000 102.000 0 0
Andre fordringer 2.392.000 2.640.000 3.382.000 1.249.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Sum eiendeler 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Sum opptjent egenkapital -2.828.000 -1.936.000 -731.000 -2.887.000 -2.407.000
Sum egenkapital -2.618.000 -1.726.000 -521.000 -2.677.000 -2.197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.108.000 9.221.000 9.522.000 11.329.000 5.830.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 488.000 732.000 290.000 2.339.000 2.316.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000 732.000 290.000 2.339.000 2.316.000
Sum gjeld og egenkapital 7.978.000 8.227.000 9.291.000 10.991.000 5.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.490.000 7.495.000 9.001.000 8.652.000 3.633.000
Likviditetsgrad 1 1 11. 3 4.7 2.6
Likviditetsgrad 2 5 3.7 1 0.6 0.1
Soliditet -32.8 -5.6 -24.4 -36.9
Resultatgrad 39.9 -2.8
Rentedekningsgrad -0.9 3.8 0.1 -0.1
Gjeldsgrad -5.8 -18.8 -5.1 -3.7
Total kapitalrentabilitet 0.7 -6.1 31.5 0.7 -0.4
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex