Fkr Holding AS
Juridisk navn:  Fkr Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91341613
Strandveien 95 Strandveien 95 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 990094756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/17/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Censea Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.11%
Resultat  
  
18.96%
Egenkapital  
  
14.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 308.000 263.000 255.000 248.000 270.000
Resultat: 2.278.000 1.915.000 2.225.000 1.682.000 1.969.000
Egenkapital: 2.406.000 2.105.000 2.259.000 105.000 155.000
Regnskap for  Fkr Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 308.000 263.000 255.000 248.000 270.000
Driftskostnader -30.000 -29.000 -31.000 -26.000 -22.000
Driftsresultat 278.000 234.000 224.000 222.000 248.000
Finansinntekter 2.001.000 1.681.000 2.001.000 1.461.000 1.721.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.001.000 1.681.000 2.001.000 1.461.000 1.721.000
Resultat før skatt 2.278.000 1.915.000 2.225.000 1.682.000 1.969.000
Skattekostnad -78.000 -68.000 -71.000 -72.000 -81.000
Årsresultat 2.200.000 1.846.000 2.154.000 1.611.000 1.888.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 1.236.000 1.390.000 896.000 1.201.000
Sum eiendeler 2.556.000 2.236.000 2.390.000 1.896.000 2.201.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 2.005.000 2.159.000 5.000 55.000
Sum egenkapital 2.406.000 2.105.000 2.259.000 105.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 130.000 131.000 1.791.000 2.046.000
Sum gjeld og egenkapital 2.557.000 2.235.000 2.390.000 1.896.000 2.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 308.000 263.000 255.000 248.000 270.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 308.000 263.000 255.000 248.000 270.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -29.000 -31.000 -26.000 -22.000
Driftskostnader -30.000 -29.000 -31.000 -26.000 -22.000
Driftsresultat 278.000 234.000 224.000 222.000 248.000
Finansinntekter 2.001.000 1.681.000 2.001.000 1.461.000 1.721.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.001.000 1.681.000 2.001.000 1.461.000 1.721.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.660.000 -1.900.000
Årsresultat 2.200.000 1.846.000 2.154.000 1.611.000 1.888.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 0 94.000 113.000 38.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.410.000 1.236.000 1.296.000 783.000 1.164.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 1.236.000 1.390.000 896.000 1.201.000
Sum eiendeler 2.556.000 2.236.000 2.390.000 1.896.000 2.201.000
Sum opptjent egenkapital 2.306.000 2.005.000 2.159.000 5.000 55.000
Sum egenkapital 2.406.000 2.105.000 2.259.000 105.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 78.000 68.000 71.000 72.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 59.000 56.000 55.000 62.000
Utbytte 0 0 0 -1.660.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 130.000 131.000 1.791.000 2.046.000
Sum gjeld og egenkapital 2.557.000 2.235.000 2.390.000 1.896.000 2.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.405.000 1.106.000 1.259.000 -895.000 -845.000
Likviditetsgrad 1 10.3 9.5 10.6 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 10.3 9.5 10.6 0.6 0.6
Soliditet 94.1 94.2 94.5 5.5 7.0
Resultatgrad 90.3 8 87.8 89.5 91.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 17.1 13.2
Total kapitalrentabilitet 89.1 85.7 93.1 88.8 89.5
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex