Flå Bilsentral AS
Juridisk navn:  Flå Bilsentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32051036
Bråten 2 Bråten 2 Fax:
3539 Flå 3539 Flå
Fylke: Kommune:
Viken Flå
Org.nr: 962148204
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/11/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ål Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.83%
Resultat  
  
880%
Egenkapital  
  
5.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 330.000 236.000 224.000 24.000 24.000
Resultat: 196.000 20.000 99.000 -62.000 -6.000
Egenkapital: 2.858.000 2.706.000 2.688.000 2.590.000 2.652.000
Regnskap for  Flå Bilsentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 330.000 236.000 224.000 24.000 24.000
Driftskostnader -147.000 -228.000 -136.000 -98.000 -47.000
Driftsresultat 184.000 7.000 88.000 -73.000 -23.000
Finansinntekter 10.000 10.000 10.000 11.000 17.000
Finanskostnader 2.000 2.000 1.000 0 0
Finans 12.000 12.000 11.000 11.000 17.000
Resultat før skatt 196.000 20.000 99.000 -62.000 -6.000
Skattekostnad -44.000 -2.000 0 0 0
Årsresultat 152.000 18.000 99.000 -62.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.297.000 2.312.000 2.325.000 2.338.000 2.019.000
Sum omløpsmidler 607.000 1.133.000 1.095.000 983.000 830.000
Sum eiendeler 2.904.000 3.445.000 3.420.000 3.321.000 2.849.000
Sum opptjent egenkapital 2.108.000 1.956.000 1.938.000 1.840.000 1.902.000
Sum egenkapital 2.858.000 2.706.000 2.688.000 2.590.000 2.652.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 738.000 732.000 731.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 2.904.000 3.444.000 3.420.000 3.321.000 2.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 0 0 0 0
Andre inntekter 322.000 236.000 224.000 24.000 24.000
Driftsinntekter 330.000 236.000 224.000 24.000 24.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -15.000 -13.000 -13.000 -8.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -215.000 -123.000 -90.000 -42.000
Driftskostnader -147.000 -228.000 -136.000 -98.000 -47.000
Driftsresultat 184.000 7.000 88.000 -73.000 -23.000
Finansinntekter 10.000 10.000 10.000 11.000 17.000
Finanskostnader 2.000 2.000 1.000 0 0
Finans 12.000 12.000 11.000 11.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 18.000 99.000 -62.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.283.000 2.288.000 2.294.000 2.299.000 2.018.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 23.000 31.000 39.000 2.000
Sum varige driftsmidler 2.297.000 2.312.000 2.325.000 2.338.000 2.019.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.297.000 2.312.000 2.325.000 2.338.000 2.019.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 16.000 0 0 0
Andre fordringer 15.000 23.000 3.000 0 -234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 592.000 1.094.000 1.093.000 983.000 1.064.000
Sum omløpsmidler 607.000 1.133.000 1.095.000 983.000 830.000
Sum eiendeler 2.904.000 3.445.000 3.420.000 3.321.000 2.849.000
Sum opptjent egenkapital 2.108.000 1.956.000 1.938.000 1.840.000 1.902.000
Sum egenkapital 2.858.000 2.706.000 2.688.000 2.590.000 2.652.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 7.000 5.000 0 -3.000
Betalbar skatt 44.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 729.000 726.000 731.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 738.000 732.000 731.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 2.904.000 3.444.000 3.420.000 3.321.000 2.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 395.000 363.000 252.000 633.000
Likviditetsgrad 1 13.2 1.5 1.5 1.3 4.2
Likviditetsgrad 2 13.2 1.5 1.5 1.3 4.3
Soliditet 98.4 78.6 78.6 7 93.1
Resultatgrad 55.8 3 39.3 -304.2 -95.8
Rentedekningsgrad -3.5
Gjeldsgrad 0 0.3 0.3 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 0.5 2.9 -1.9 -0.2
Signatur
18.08.2020
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP,
ELLER TO STYREMEDLEMMER.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex