Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fladmark Og Halvorsens Minnefond
Juridisk navn:  Fladmark Og Halvorsens Minnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 13 C/O Arnfinn Houmb Veldrevegen 24B Fax:
2380 Brumunddal 2385 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 979794177
Aksjekapital: 390 NOK
Etableringsdato: 10/14/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Hedmark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
41.67%
Egenkapital  
  
-0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -12.000 -11.000 -9.000 4.000
Egenkapital: 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Regnskap for  Fladmark Og Halvorsens Minnefond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -35.000 -38.000 -44.000 -39.000
Driftsresultat -31.000 -35.000 -38.000 -44.000 -39.000
Finansinntekter 24.000 23.000 27.000 35.000 43.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 23.000 27.000 35.000 43.000
Resultat før skatt -7.000 -12.000 -11.000 -9.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -12.000 -11.000 -9.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum eiendeler 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -35.000 -38.000 -44.000 -39.000
Driftskostnader -31.000 -35.000 -38.000 -44.000 -39.000
Driftsresultat -31.000 -35.000 -38.000 -44.000 -39.000
Finansinntekter 24.000 23.000 27.000 35.000 43.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 24.000 23.000 27.000 35.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -12.000 -11.000 -9.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum omløpsmidler 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum eiendeler 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum opptjent egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.566.000 1.573.000 1.585.000 1.595.000 1.604.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.8 -0.7 -0.6 0.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex