Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flatanger Settefisk AS
Juridisk navn:  Flatanger Settefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74288333
Sliperiveien 6 Sliperiveien 6 Fax: 74288373
7770 Flatanger 7770 Flatanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Flatanger
Org.nr: 864943632
Aksjekapital: 6.441.930 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/3/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.04%
Resultat  
  
-34.67%
Egenkapital  
  
13.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 109.344.000 102.154.000 94.615.000 84.862.000 85.513.000
Resultat: 13.358.000 20.448.000 16.926.000 15.870.000 21.913.000
Egenkapital: 89.936.000 79.518.000 63.352.000 57.112.000 51.893.000
Regnskap for  Flatanger Settefisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 109.344.000 102.154.000 94.615.000 84.862.000 85.513.000
Driftskostnader -94.213.000 -79.654.000 -75.549.000 -66.372.000 -60.966.000
Driftsresultat 15.132.000 22.501.000 19.065.000 18.491.000 24.547.000
Finansinntekter 383.000 117.000 181.000 212.000 327.000
Finanskostnader -2.157.000 -2.169.000 -2.320.000 -2.833.000 -2.962.000
Finans -1.774.000 -2.052.000 -2.139.000 -2.621.000 -2.635.000
Resultat før skatt 13.358.000 20.448.000 16.926.000 15.870.000 21.913.000
Skattekostnad -2.940.000 -4.282.000 -3.686.000 -3.651.000 -5.303.000
Årsresultat 10.419.000 16.166.000 13.240.000 12.219.000 16.610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.143.000 75.073.000 81.017.000 88.115.000 95.246.000
Sum omløpsmidler 83.966.000 73.155.000 62.117.000 49.643.000 53.919.000
Sum eiendeler 152.109.000 148.228.000 143.134.000 137.758.000 149.165.000
Sum opptjent egenkapital 82.366.000 71.949.000 55.783.000 49.543.000 44.324.000
Sum egenkapital 89.936.000 79.518.000 63.352.000 57.112.000 51.893.000
Sum langsiktig gjeld 52.811.000 58.491.000 62.816.000 66.861.000 71.836.000
Sum kortsiktig gjeld 9.362.000 10.219.000 16.966.000 13.785.000 25.436.000
Sum gjeld og egenkapital 152.110.000 148.228.000 143.134.000 137.758.000 149.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.051.000 102.015.000 94.409.000 84.673.000 80.083.000
Andre inntekter 294.000 139.000 205.000 189.000 5.430.000
Driftsinntekter 109.344.000 102.154.000 94.615.000 84.862.000 85.513.000
Varekostnad -59.664.000 -54.136.000 -53.897.000 -39.364.000 -32.189.000
Lønninger -11.976.000 -10.894.000 -10.297.000 -10.250.000 -9.633.000
Avskrivning -8.853.000 -8.638.000 -8.514.000 -8.366.000 -7.632.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.305.000 -12.822.000 -10.054.000 -10.579.000 -13.744.000
Driftskostnader -94.213.000 -79.654.000 -75.549.000 -66.372.000 -60.966.000
Driftsresultat 15.132.000 22.501.000 19.065.000 18.491.000 24.547.000
Finansinntekter 383.000 117.000 181.000 212.000 327.000
Finanskostnader -2.157.000 -2.169.000 -2.320.000 -2.833.000 -2.962.000
Finans -1.774.000 -2.052.000 -2.139.000 -2.621.000 -2.635.000
Konsernbidrag 0 0 -7.000.000 -7.000.000 -15.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.419.000 16.166.000 13.240.000 12.219.000 16.610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 57.053.000 63.176.000 69.299.000 75.422.000 81.545.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.090.000 11.897.000 11.718.000 12.694.000 13.701.000
Sum varige driftsmidler 68.143.000 75.073.000 81.017.000 88.115.000 95.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.143.000 75.073.000 81.017.000 88.115.000 95.246.000
Varebeholdning 38.923.000 39.014.000 32.270.000 25.190.000 22.935.000
Kundefordringer 323.000 129.000 158.000 585.000 67.000
Andre fordringer 3.065.000 3.179.000 2.542.000 2.342.000 2.197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.654.000 30.833.000 23.401.000 12.367.000 22.694.000
Sum omløpsmidler 83.966.000 73.155.000 62.117.000 49.643.000 53.919.000
Sum eiendeler 152.109.000 148.228.000 143.134.000 137.758.000 149.165.000
Sum opptjent egenkapital 82.366.000 71.949.000 55.783.000 49.543.000 44.324.000
Sum egenkapital 89.936.000 79.518.000 63.352.000 57.112.000 51.893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.644.000 9.324.000 8.649.000 7.694.000 7.669.000
Gjeld til kredittinstitutt 251.000 37.000 7.000.000 7.000.000 15.000.000
Sum langsiktig gjeld 52.811.000 58.491.000 62.816.000 66.861.000 71.836.000
Leverandørgjeld 1.763.000 3.070.000 4.250.000 269.000 2.817.000
Betalbar skatt 3.620.000 3.606.000 2.731.000 3.625.000 4.959.000
Skyldig offentlige avgifter 938.000 761.000 738.000 721.000 497.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.790.000 2.746.000 2.246.000 2.170.000 2.164.000
Sum kortsiktig gjeld 9.362.000 10.219.000 16.966.000 13.785.000 25.436.000
Sum gjeld og egenkapital 152.110.000 148.228.000 143.134.000 137.758.000 149.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.604.000 62.936.000 45.151.000 35.858.000 28.483.000
Likviditetsgrad 1 9 7.2 3.7 3.6 2.1
Likviditetsgrad 2 4.8 3.3 1.8 1.8 1.3
Soliditet 59.1 53.6 44.3 41.5 34.8
Resultatgrad 13.8 2 20.2 21.8 28.7
Rentedekningsgrad 7 10.4 8.2 6.5 8.4
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.3 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.2 15.3 13.4 13.6 16.7
Signatur
27.04.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
LUND MORTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex