Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flekkefjord Vvs As
Juridisk navn:  Flekkefjord Vvs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97143001
Treskeveien 12 Fax:
4043 Hafrsfjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 913721748
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
57.98%
Egenkapital  
  
-7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 477.000 126.000 0 0
Resultat: -137.000 -326.000 -186.000 0 0
Egenkapital: -174.000 -162.000 164.000 50.000 50.000
Regnskap for  Flekkefjord Vvs As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 477.000 126.000 0 0
Driftskostnader -80.000 -793.000 -312.000 0 0
Driftsresultat -79.000 -317.000 -186.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -10.000 0 0 0
Finans -58.000 -10.000 0 0 0
Resultat før skatt -137.000 -326.000 -186.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -326.000 -186.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 55.000 55.000 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 16.000 188.000 50.000 50.000
Sum eiendeler 19.000 71.000 243.000 50.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -650.000 -512.000 -186.000 0 0
Sum egenkapital -174.000 -162.000 164.000 50.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 193.000 233.000 79.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 19.000 71.000 243.000 50.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 477.000 126.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 477.000 126.000 0 0
Varekostnad -15.000 -198.000 -27.000 0 0
Lønninger -2.000 -414.000 -166.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -181.000 -119.000 0 0
Driftskostnader -80.000 -793.000 -312.000 0 0
Driftsresultat -79.000 -317.000 -186.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -10.000 0 0 0
Finans -58.000 -10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -326.000 -186.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 55.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 55.000 55.000 0 0
Varebeholdning 0 5.000 5.000 0 0
Kundefordringer 3.000 3.000 46.000 0 0
Andre fordringer 16.000 8.000 21.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 116.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 19.000 16.000 188.000 50.000 50.000
Sum eiendeler 19.000 71.000 243.000 50.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -650.000 -512.000 -186.000 0 0
Sum egenkapital -174.000 -162.000 164.000 50.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.000 196.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 39.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 37.000 25.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 193.000 233.000 79.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 19.000 71.000 243.000 50.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 -217.000 109.000 50.000 50.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 2.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0 2.3 0.0 0.0
Soliditet -915.8 -228.2 67.5 100.0 100.0
Resultatgrad -66.5 -147.6
Rentedekningsgrad -1.4 -31.7
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 0.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -415.8 -446.5 -76.5 0.0 0.0
Signatur
06.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2018
PROKURA HVER FOR SEG
SUNDE BEN GAUTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex