Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flesberg Maling Og Lakkfabrikk AS
Juridisk navn:  Flesberg Maling Og Lakkfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762083
Moen Industriområde Moen Industriområde Fax: 32762495
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 981428579
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordic Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
331.4%
Resultat  
  
5084.93%
Egenkapital  
  
35.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.698.000 1.089.000 889.000 1.279.000 1.720.000
Resultat: 3.785.000 73.000 -7.000 -131.000 172.000
Egenkapital: 1.723.000 1.275.000 1.202.000 1.205.000 1.296.000
Regnskap for  Flesberg Maling Og Lakkfabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.698.000 1.089.000 889.000 1.279.000 1.720.000
Driftskostnader -919.000 -1.012.000 -883.000 -1.381.000 -1.518.000
Driftsresultat 3.780.000 78.000 6.000 -103.000 203.000
Finansinntekter 6.000 0 0 10.000 15.000
Finanskostnader 0 -4.000 -14.000 -37.000 -46.000
Finans 6.000 -4.000 -14.000 -27.000 -31.000
Resultat før skatt 3.785.000 73.000 -7.000 -131.000 172.000
Skattekostnad -838.000 0 4.000 40.000 -46.000
Årsresultat 2.947.000 73.000 -3.000 -91.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 922.000 1.030.000 1.118.000 1.021.000
Sum omløpsmidler 4.049.000 533.000 495.000 898.000 1.323.000
Sum eiendeler 4.233.000 1.455.000 1.525.000 2.016.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.523.000 975.000 902.000 905.000 996.000
Sum egenkapital 1.723.000 1.275.000 1.202.000 1.205.000 1.296.000
Sum langsiktig gjeld 665.000 12.000 146.000 685.000 818.000
Sum kortsiktig gjeld 1.845.000 168.000 176.000 125.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 4.233.000 1.455.000 1.524.000 2.015.000 2.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 889.000 1.089.000 889.000 1.279.000 1.720.000
Andre inntekter 3.809.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.698.000 1.089.000 889.000 1.279.000 1.720.000
Varekostnad -246.000 -336.000 -305.000 -465.000 -579.000
Lønninger -304.000 -327.000 -253.000 -601.000 -595.000
Avskrivning -95.000 -108.000 -88.000 -58.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -276.000 -213.000 -220.000 -265.000 -199.000
Driftskostnader -919.000 -1.012.000 -883.000 -1.381.000 -1.518.000
Driftsresultat 3.780.000 78.000 6.000 -103.000 203.000
Finansinntekter 6.000 0 0 10.000 15.000
Finanskostnader 0 -4.000 -14.000 -37.000 -46.000
Finans 6.000 -4.000 -14.000 -27.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.947.000 73.000 -3.000 -91.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 802.000 836.000 869.000 869.000
Maskiner anlegg 184.000 120.000 194.000 248.000 35.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 116.000
Sum varige driftsmidler 184.000 922.000 1.030.000 1.118.000 1.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 184.000 922.000 1.030.000 1.118.000 1.021.000
Varebeholdning 76.000 74.000 101.000 119.000 106.000
Kundefordringer 96.000 139.000 152.000 111.000 281.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.877.000 320.000 241.000 668.000 936.000
Sum omløpsmidler 4.049.000 533.000 495.000 898.000 1.323.000
Sum eiendeler 4.233.000 1.455.000 1.525.000 2.016.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.523.000 975.000 902.000 905.000 996.000
Sum egenkapital 1.723.000 1.275.000 1.202.000 1.205.000 1.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 665.000 12.000 12.000 16.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.500.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 665.000 12.000 146.000 685.000 818.000
Leverandørgjeld 2.000 17.000 65.000 9.000 3.000
Betalbar skatt 185.000 0 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 58.000 40.000 66.000 114.000
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 92.000 71.000 50.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.845.000 168.000 176.000 125.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 4.233.000 1.455.000 1.524.000 2.015.000 2.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.204.000 365.000 319.000 773.000 1.094.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.2 2.8 7.2 5.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.7 2.2 6.3 5.4
Soliditet 40.7 87.6 78.9 59.8 55.3
Resultatgrad 80.5 7.2 0.7 -8.1 11.8
Rentedekningsgrad 19.5 0.4 -2.5 4.7
Gjeldsgrad 1.5 0.1 0.3 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 89.4 5.4 0.4 -4.6 9.3
Signatur
27.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex