Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flesberg Veksthus AS
Juridisk navn:  Flesberg Veksthus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32762438
Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 986071032
Aksjekapital: 2.140.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: L.M. Aut.Regnskapsf/Økonomi Liv-Mari
Utvikling:
Omsetning  
  
257.69%
Resultat  
  
145.08%
Egenkapital  
  
7.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 930.000 260.000 597.000 729.000 1.049.000
Resultat: 165.000 -366.000 177.000 -6.000 59.000
Egenkapital: 2.174.000 2.028.000 2.394.000 2.217.000 2.223.000
Regnskap for  Flesberg Veksthus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 930.000 260.000 597.000 729.000 1.049.000
Driftskostnader -751.000 -594.000 -399.000 -706.000 -940.000
Driftsresultat 180.000 -334.000 197.000 23.000 109.000
Finansinntekter 12.000 0 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -32.000 -23.000 -30.000 -51.000
Finans -15.000 -32.000 -20.000 -29.000 -50.000
Resultat før skatt 165.000 -366.000 177.000 -6.000 59.000
Skattekostnad -19.000 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 -366.000 177.000 -6.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.900.000 2.767.000 2.933.000 2.933.000 2.943.000
Sum omløpsmidler 547.000 306.000 368.000 391.000 469.000
Sum eiendeler 3.447.000 3.073.000 3.301.000 3.324.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -112.000 0 77.000 83.000
Sum egenkapital 2.174.000 2.028.000 2.394.000 2.217.000 2.223.000
Sum langsiktig gjeld 792.000 675.000 524.000 638.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 370.000 383.000 469.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 3.448.000 3.073.000 3.301.000 3.324.000 3.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 260.000 597.000 0 51.000
Andre inntekter 930.000 0 0 729.000 998.000
Driftsinntekter 930.000 260.000 597.000 729.000 1.049.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 0
Lønninger -18.000 0 0 0 -12.000
Avskrivning -11.000 -28.000 0 -10.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -722.000 -565.000 -399.000 -696.000 -921.000
Driftskostnader -751.000 -594.000 -399.000 -706.000 -940.000
Driftsresultat 180.000 -334.000 197.000 23.000 109.000
Finansinntekter 12.000 0 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -27.000 -32.000 -23.000 -30.000 -51.000
Finans -15.000 -32.000 -20.000 -29.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 -366.000 177.000 -6.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.852.000 2.744.000 2.933.000 2.933.000 2.933.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 24.000 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 2.900.000 2.767.000 2.933.000 2.933.000 2.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.900.000 2.767.000 2.933.000 2.933.000 2.943.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 208.000 169.000 235.000 215.000 195.000
Andre fordringer 0 0 0 40.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 136.000 133.000 135.000 232.000
Sum omløpsmidler 547.000 306.000 368.000 391.000 469.000
Sum eiendeler 3.447.000 3.073.000 3.301.000 3.324.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 -112.000 0 77.000 83.000
Sum egenkapital 2.174.000 2.028.000 2.394.000 2.217.000 2.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 41.000
Sum langsiktig gjeld 792.000 675.000 524.000 638.000 746.000
Leverandørgjeld 397.000 0 335.000 418.000 -29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 -9.000 34.000 0 155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 378.000 14.000 52.000 277.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 370.000 383.000 469.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 3.448.000 3.073.000 3.301.000 3.324.000 3.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 -64.000 -15.000 -78.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1 0.9 1.1
Soliditet 63.1 6 72.5 66.7 65.1
Resultatgrad 19.4 -128.5 3 3.2 10.4
Rentedekningsgrad 6.7 -10.4 8.6 0.8 2.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.6 -10.9 6.1 0.7 3.2
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex