Flikk Flakk Trening Og Kompetanse- Senter As
Juridisk navn:  Flikk Flakk Trening Og Kompetanse- Senter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91720336
Tomteveien 21 Tomteveien 21 Fax:
1618 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 989633740
Aksjekapital: 35.500 NOK
Etableringsdato: 1/9/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
23.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Resultat: 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Egenkapital: 262.000 212.000 162.000 117.000 430.000
Regnskap for  Flikk Flakk Trening Og Kompetanse- Senter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -16.000 -18.000 -7.000
Driftsresultat 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 29.000 79.000
Sum omløpsmidler 262.000 212.000 162.000 88.000 351.000
Sum eiendeler 262.000 212.000 162.000 117.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 137.000 86.000 42.000 -280.000
Sum egenkapital 262.000 212.000 162.000 117.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 262.000 212.000 161.000 117.000 430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -16.000 -18.000 -7.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -16.000 -18.000 -7.000
Driftsresultat 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 50.000 44.000 42.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 29.000 79.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 29.000 79.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 64.000 77.000 77.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 262.000 212.000 98.000 11.000 274.000
Sum omløpsmidler 262.000 212.000 162.000 88.000 351.000
Sum eiendeler 262.000 212.000 162.000 117.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 137.000 86.000 42.000 -280.000
Sum egenkapital 262.000 212.000 162.000 117.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 262.000 212.000 161.000 117.000 430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 212.000 162.000 88.000 351.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 83.3 83.3 73.3 7 88.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 19.1 23.6 27.2 35.9 12.3
Signatur
22.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex