Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flisa Bil AS
Juridisk navn:  Flisa Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62951910
Negardsvegen 8 Negardsvegen 8 Fax: 62952877
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 836634152
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.67%
Resultat  
  
-3.12%
Egenkapital  
  
8.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 12.010.000 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000
Resultat: -66.000 -64.000 -214.000 -696.000 -640.000
Egenkapital: 1.932.000 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000
Regnskap for  Flisa Bil AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 12.010.000 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000
Driftskostnader -12.039.000 -12.367.000 -13.149.000 -10.544.000 -11.153.000
Driftsresultat -29.000 -28.000 -188.000 -669.000 -608.000
Finansinntekter 0 5.000 10.000 1.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -42.000 -36.000 -28.000 -34.000
Finans -38.000 -37.000 -26.000 -27.000 -32.000
Resultat før skatt -66.000 -64.000 -214.000 -696.000 -640.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -64.000 -214.000 -696.000 -640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 262.000 278.000 316.000 353.000 332.000
Sum omløpsmidler 3.714.000 4.171.000 4.519.000 3.669.000 3.800.000
Sum eiendeler 3.976.000 4.449.000 4.835.000 4.022.000 4.132.000
Sum opptjent egenkapital 1.732.000 1.574.000 1.379.000 1.400.000 1.865.000
Sum egenkapital 1.932.000 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000
Sum langsiktig gjeld 1.090.000 1.272.000 1.162.000 774.000 879.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 1.403.000 2.094.000 1.647.000 1.188.000
Sum gjeld og egenkapital 3.976.000 4.449.000 4.835.000 4.021.000 4.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.994.000 12.285.000 12.870.000 9.869.000 10.345.000
Andre inntekter 16.000 55.000 91.000 5.000 200.000
Driftsinntekter 12.010.000 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000
Varekostnad -9.101.000 -8.776.000 -9.495.000 -7.027.000 -7.819.000
Lønninger -1.792.000 -2.366.000 -2.411.000 -2.375.000 -2.068.000
Avskrivning -82.000 -74.000 -133.000 -107.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.064.000 -1.151.000 -1.110.000 -1.035.000 -1.124.000
Driftskostnader -12.039.000 -12.367.000 -13.149.000 -10.544.000 -11.153.000
Driftsresultat -29.000 -28.000 -188.000 -669.000 -608.000
Finansinntekter 0 5.000 10.000 1.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -42.000 -36.000 -28.000 -34.000
Finans -38.000 -37.000 -26.000 -27.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 -192.000 232.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -66.000 -64.000 -214.000 -696.000 -640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 262.000 278.000 316.000 353.000 332.000
Sum varige driftsmidler 262.000 278.000 316.000 353.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 262.000 278.000 316.000 353.000 332.000
Varebeholdning 2.779.000 2.695.000 3.051.000 2.982.000 3.164.000
Kundefordringer 254.000 393.000 395.000 37.000 184.000
Andre fordringer 225.000 260.000 422.000 239.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 457.000 822.000 651.000 410.000 420.000
Sum omløpsmidler 3.714.000 4.171.000 4.519.000 3.669.000 3.800.000
Sum eiendeler 3.976.000 4.449.000 4.835.000 4.022.000 4.132.000
Sum opptjent egenkapital 1.732.000 1.574.000 1.379.000 1.400.000 1.865.000
Sum egenkapital 1.932.000 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.090.000 1.272.000 1.162.000 774.000 879.000
Leverandørgjeld 455.000 585.000 1.464.000 878.000 435.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 139.000 180.000 102.000 206.000 251.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 639.000 528.000 562.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 1.403.000 2.094.000 1.647.000 1.188.000
Sum gjeld og egenkapital 3.976.000 4.449.000 4.835.000 4.021.000 4.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.760.000 2.768.000 2.425.000 2.022.000 2.612.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.0 2.2 2.2 3.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.8 0.5 0.6
Soliditet 48.6 39.9 32.7 39.8 50.0
Resultatgrad -0.2 -0.2 -1.5 -6.8 -5.8
Rentedekningsgrad -0.8 -0.5 -4.9 -23.9 -17.8
Gjeldsgrad 1.1 1.5 2.1 1.5 1.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.5 -3.7 -16.6 -14.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex