Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flisa Bil AS
Juridisk navn:  Flisa Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62951910
Negardsvegen 8 Negardsvegen 8 Fax: 62952877
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 836634152
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Framås Revisjon AS
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.79%
Resultat  
  
70.09%
Egenkapital  
  
12.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000 12.705.000
Resultat: -64.000 -214.000 -696.000 -640.000 737.000
Egenkapital: 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000 2.705.000
Regnskap for  Flisa Bil AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000 12.705.000
Driftskostnader -12.367.000 -13.149.000 -10.544.000 -11.153.000 -11.944.000
Driftsresultat -28.000 -188.000 -669.000 -608.000 762.000
Finansinntekter 5.000 10.000 1.000 2.000 14.000
Finanskostnader -42.000 -36.000 -28.000 -34.000 -40.000
Finans -37.000 -26.000 -27.000 -32.000 -26.000
Resultat før skatt -64.000 -214.000 -696.000 -640.000 737.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -178.000
Årsresultat -64.000 -214.000 -696.000 -640.000 559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.000 316.000 353.000 332.000 468.000
Sum omløpsmidler 4.171.000 4.519.000 3.669.000 3.800.000 4.443.000
Sum eiendeler 4.449.000 4.835.000 4.022.000 4.132.000 4.911.000
Sum opptjent egenkapital 1.574.000 1.379.000 1.400.000 1.865.000 2.505.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000 2.705.000
Sum langsiktig gjeld 1.272.000 1.162.000 774.000 879.000 943.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 2.094.000 1.647.000 1.188.000 1.263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 4.835.000 4.021.000 4.132.000 4.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.285.000 12.870.000 9.869.000 10.345.000 12.531.000
Andre inntekter 55.000 91.000 5.000 200.000 174.000
Driftsinntekter 12.340.000 12.961.000 9.874.000 10.545.000 12.705.000
Varekostnad -8.776.000 -9.495.000 -7.027.000 -7.819.000 -8.741.000
Lønninger -2.366.000 -2.411.000 -2.375.000 -2.068.000 -2.102.000
Avskrivning -74.000 -133.000 -107.000 -142.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.151.000 -1.110.000 -1.035.000 -1.124.000 -978.000
Driftskostnader -12.367.000 -13.149.000 -10.544.000 -11.153.000 -11.944.000
Driftsresultat -28.000 -188.000 -669.000 -608.000 762.000
Finansinntekter 5.000 10.000 1.000 2.000 14.000
Finanskostnader -42.000 -36.000 -28.000 -34.000 -40.000
Finans -37.000 -26.000 -27.000 -32.000 -26.000
Konsernbidrag 0 -192.000 232.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 -214.000 -696.000 -640.000 559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 278.000 316.000 353.000 332.000 468.000
Sum varige driftsmidler 278.000 316.000 353.000 332.000 468.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 278.000 316.000 353.000 332.000 468.000
Varebeholdning 2.695.000 3.051.000 2.982.000 3.164.000 2.589.000
Kundefordringer 393.000 395.000 37.000 184.000 311.000
Andre fordringer 260.000 422.000 239.000 32.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 822.000 651.000 410.000 420.000 1.534.000
Sum omløpsmidler 4.171.000 4.519.000 3.669.000 3.800.000 4.443.000
Sum eiendeler 4.449.000 4.835.000 4.022.000 4.132.000 4.911.000
Sum opptjent egenkapital 1.574.000 1.379.000 1.400.000 1.865.000 2.505.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.579.000 1.600.000 2.065.000 2.705.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.272.000 1.162.000 774.000 879.000 943.000
Leverandørgjeld 585.000 1.464.000 878.000 435.000 462.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 178.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 102.000 206.000 251.000 229.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 639.000 528.000 562.000 503.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.403.000 2.094.000 1.647.000 1.188.000 1.263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.449.000 4.835.000 4.021.000 4.132.000 4.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.768.000 2.425.000 2.022.000 2.612.000 3.180.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.2 2.2 3.2 3.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.5 0.6 1.5
Soliditet 39.9 32.7 39.8 50.0 55.1
Resultatgrad -0.2 -1.5 -6.8 -5.8 6.0
Rentedekningsgrad -0.5 -4.9 -23.9 -17.8 19.4
Gjeldsgrad 1.5 2.1 1.5 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.5 -3.7 -16.6 -14.7 15.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex