Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flisa Bil AS
Juridisk navn:  Flisa Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62951910
Negardsvegen 8 Negardsvegen 8 Fax: 62952877
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Hedmark Åsnes
Org.nr: 836634152
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 02.01.1985
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,37%
Resultat  
  
72,54%
Egenkapital  
  
17,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 10.248.000 9.202.000 12.010.000 12.340.000 12.961.000
Resultat: 490.000 284.000 -66.000 -64.000 -214.000
Egenkapital: 2.940.000 2.499.000 1.932.000 1.774.000 1.579.000
Regnskap for  Flisa Bil AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 10.248.000 9.202.000 12.010.000 12.340.000 12.961.000
Driftskostnader -9.735.000 -8.888.000 -12.039.000 -12.367.000 -13.149.000
Driftsresultat 513.000 314.000 -29.000 -28.000 -188.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 5.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -31.000 -38.000 -42.000 -36.000
Finans -23.000 -30.000 -38.000 -37.000 -26.000
Resultat før skatt 490.000 284.000 -66.000 -64.000 -214.000
Skattekostnad -49.000 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 284.000 -66.000 -64.000 -214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 218.000 262.000 278.000 316.000
Sum omløpsmidler 4.717.000 4.341.000 3.714.000 4.171.000 4.519.000
Sum eiendeler 4.852.000 4.559.000 3.976.000 4.449.000 4.835.000
Sum opptjent egenkapital 2.740.000 2.299.000 1.732.000 1.574.000 1.379.000
Sum egenkapital 2.940.000 2.499.000 1.932.000 1.774.000 1.579.000
Sum langsiktig gjeld 1.034.000 1.214.000 1.090.000 1.272.000 1.162.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 846.000 954.000 1.403.000 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 4.852.000 4.559.000 3.976.000 4.449.000 4.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.235.000 9.103.000 11.994.000 12.285.000 12.870.000
Andre inntekter 14.000 99.000 16.000 55.000 91.000
Driftsinntekter 10.248.000 9.202.000 12.010.000 12.340.000 12.961.000
Varekostnad -6.670.000 -6.332.000 -9.101.000 -8.776.000 -9.495.000
Lønninger -1.957.000 -1.533.000 -1.792.000 -2.366.000 -2.411.000
Avskrivning -70.000 -87.000 -82.000 -74.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.038.000 -936.000 -1.064.000 -1.151.000 -1.110.000
Driftskostnader -9.735.000 -8.888.000 -12.039.000 -12.367.000 -13.149.000
Driftsresultat 513.000 314.000 -29.000 -28.000 -188.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 5.000 10.000
Finanskostnader -24.000 -31.000 -38.000 -42.000 -36.000
Finans -23.000 -30.000 -38.000 -37.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -192.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 441.000 284.000 -66.000 -64.000 -214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 218.000 262.000 278.000 316.000
Sum varige driftsmidler 135.000 218.000 262.000 278.000 316.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 218.000 262.000 278.000 316.000
Varebeholdning 3.231.000 3.135.000 2.779.000 2.695.000 3.051.000
Kundefordringer 559.000 363.000 254.000 393.000 395.000
Andre fordringer 8.000 282.000 225.000 260.000 422.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 919.000 560.000 457.000 822.000 651.000
Sum omløpsmidler 4.717.000 4.341.000 3.714.000 4.171.000 4.519.000
Sum eiendeler 4.852.000 4.559.000 3.976.000 4.449.000 4.835.000
Sum opptjent egenkapital 2.740.000 2.299.000 1.732.000 1.574.000 1.379.000
Sum egenkapital 2.940.000 2.499.000 1.932.000 1.774.000 1.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.034.000 1.214.000 1.090.000 1.272.000 1.162.000
Leverandørgjeld 312.000 272.000 455.000 585.000 1.464.000
Betalbar skatt 49.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 173.000 139.000 180.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 401.000 360.000 639.000 528.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 846.000 954.000 1.403.000 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 4.852.000 4.559.000 3.976.000 4.449.000 4.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.839.000 3.495.000 2.760.000 2.768.000 2.425.000
Likviditetsgrad 1 5.4 5.1 3.9 3.0 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.0 1.1 0.8
Soliditet 60.6 54.8 48.6 39.9 32.7
Resultatgrad 5 3.4 -0.2 -0.2 -1.5
Rentedekningsgrad 21.4 10.2 -0.8 -0.5 -4.9
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.1 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 10.6 6.9 -0.7 -0.5 -3.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex