Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flisnes Næringsbygg As
Juridisk navn:  Flisnes Næringsbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 915792189
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.42%
Resultat  
  
25.58%
Egenkapital  
  
19.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.307.000 8.206.000 0 0
Resultat: 5.725.000 4.559.000 -647.000 -79.000
Egenkapital: 27.382.000 22.943.000 19.462.000 19.955.000
Regnskap for  Flisnes Næringsbygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.307.000 8.206.000 0 0
Driftskostnader -2.074.000 -2.049.000 -128.000 -152.000
Driftsresultat 7.233.000 6.157.000 -128.000 -152.000
Finansinntekter 52.000 24.000 81.000 77.000
Finanskostnader -1.559.000 -1.621.000 -600.000 -4.000
Finans -1.507.000 -1.597.000 -519.000 73.000
Resultat før skatt 5.725.000 4.559.000 -647.000 -79.000
Skattekostnad -1.286.000 -1.078.000 153.000 22.000
Årsresultat 4.439.000 3.482.000 -493.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.634.000 89.381.000 82.061.000 9.377.000
Sum omløpsmidler 1.803.000 3.436.000 4.955.000 12.668.000
Sum eiendeler 89.437.000 92.817.000 87.016.000 22.045.000
Sum opptjent egenkapital 7.369.000 2.930.000 -551.000 -58.000
Sum egenkapital 27.382.000 22.943.000 19.462.000 19.955.000
Sum langsiktig gjeld 60.988.000 66.042.000 0 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 3.832.000 67.554.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 89.437.000 92.817.000 87.016.000 22.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 9.307.000 8.206.000 0 0
Driftsinntekter 9.307.000 8.206.000 0 0
Varekostnad -92.000 -108.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.747.000 -1.739.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -202.000 -128.000 -152.000
Driftskostnader -2.074.000 -2.049.000 -128.000 -152.000
Driftsresultat 7.233.000 6.157.000 -128.000 -152.000
Finansinntekter 52.000 24.000 81.000 77.000
Finanskostnader -1.559.000 -1.621.000 -600.000 -4.000
Finans -1.507.000 -1.597.000 -519.000 73.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.439.000 3.482.000 -493.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 169.000 16.000
Fast eiendom 87.634.000 89.381.000 1.469.000 1.469.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 87.634.000 89.381.000 81.891.000 9.361.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 87.634.000 89.381.000 82.061.000 9.377.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 392.000 24.000 0
Andre fordringer 57.000 538.000 3.789.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.746.000 2.506.000 1.142.000 12.642.000
Sum omløpsmidler 1.803.000 3.436.000 4.955.000 12.668.000
Sum eiendeler 89.437.000 92.817.000 87.016.000 22.045.000
Sum opptjent egenkapital 7.369.000 2.930.000 -551.000 -58.000
Sum egenkapital 27.382.000 22.943.000 19.462.000 19.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 678.000 382.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.988.000 66.042.000 0 1.400.000
Leverandørgjeld 76.000 2.928.000 7.521.000 690.000
Betalbar skatt 991.000 526.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 378.000 8.950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 3.832.000 67.554.000 690.000
Sum gjeld og egenkapital 89.437.000 92.817.000 87.016.000 22.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 736.000 -396.000 -62.599.000 11.978.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.1 18.4
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 0.1 18.4
Soliditet 30.6 24.7 22.4 90.5
Resultatgrad 77.7 7
Rentedekningsgrad 4.6 3.8 -0.2 -18.8
Gjeldsgrad 2.3 3 3.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.1 6.7 -0.1 -0.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex