Flisnes Næringspark AS
Juridisk navn:  Flisnes Næringspark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 974212471
Aksjekapital: 33.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4900%
Egenkapital  
  
-67.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 173.000 0 100.000 100.000
Resultat: -150.000 -3.000 -139.000 51.000 38.000
Egenkapital: 58.000 177.000 182.000 281.000 419.000
Regnskap for  Flisnes Næringspark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 173.000 0 100.000 100.000
Driftskostnader -79.000 -52.000 -62.000 -38.000 -66.000
Driftsresultat -79.000 121.000 -62.000 62.000 34.000
Finansinntekter 37.000 5.000 11.000 8.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -129.000 -87.000 -19.000 0
Finans -71.000 -124.000 -76.000 -11.000 4.000
Resultat før skatt -150.000 -3.000 -139.000 51.000 38.000
Skattekostnad 30.000 -2.000 40.000 -16.000 -10.000
Årsresultat -120.000 -5.000 -99.000 35.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.875.000 3.389.000 3.522.000 2.902.000 3.886.000
Sum omløpsmidler 1.341.000 3.958.000 328.000 1.867.000 135.000
Sum eiendeler 4.216.000 7.347.000 3.850.000 4.769.000 4.021.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 136.000 141.000 240.000 205.000
Sum egenkapital 58.000 177.000 182.000 281.000 419.000
Sum langsiktig gjeld 4.150.000 7.150.000 3.350.000 3.957.000 3.560.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 20.000 318.000 531.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 4.216.000 7.347.000 3.850.000 4.769.000 4.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 173.000 0 100.000 100.000
Driftsinntekter 0 173.000 0 100.000 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -52.000 -62.000 -38.000 -66.000
Driftskostnader -79.000 -52.000 -62.000 -38.000 -66.000
Driftsresultat -79.000 121.000 -62.000 62.000 34.000
Finansinntekter 37.000 5.000 11.000 8.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -129.000 -87.000 -19.000 0
Finans -71.000 -124.000 -76.000 -11.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -5.000 -99.000 35.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 98.000 68.000 70.000 30.000 0
Fast eiendom 2.777.000 348.000 3.452.000 2.872.000 3.886.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.777.000 3.321.000 3.452.000 2.872.000 3.886.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.875.000 3.389.000 3.522.000 2.902.000 3.886.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.849.000 0 629.000 100.000
Andre fordringer 264.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.077.000 1.109.000 328.000 1.239.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.341.000 3.958.000 328.000 1.867.000 135.000
Sum eiendeler 4.216.000 7.347.000 3.850.000 4.769.000 4.021.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 136.000 141.000 240.000 205.000
Sum egenkapital 58.000 177.000 182.000 281.000 419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.150.000 7.150.000 3.350.000 3.957.000 3.560.000
Leverandørgjeld 9.000 20.000 318.000 365.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 14.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 152.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 20.000 318.000 531.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 4.216.000 7.347.000 3.850.000 4.769.000 4.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.332.000 3.938.000 10.000 1.336.000 94.000
Likviditetsgrad 1 1 197.9 1 3.5 3.3
Likviditetsgrad 2 1 197.9 1 3.6 3.3
Soliditet 1.4 2.4 4.7 5.9 10.4
Resultatgrad 69.9 62.0 34.0
Rentedekningsgrad -0.7 0.9 -0.7 3.7
Gjeldsgrad 71.7 40.5 20.2 16.0 8.6
Total kapitalrentabilitet 1.7 -1.3 1.5 0.9
Signatur
06.08.2007
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex