Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Flo 1 AS
Juridisk navn:  Flo 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90853452
Søndre Ravnedalen 21 Søndre Ravnedalen 21 Fax: 55269247
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986860401
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.44%
Resultat  
  
173.47%
Egenkapital  
  
-13.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.131.000 1.136.000 1.451.000 1.241.000 1.407.000
Resultat: 134.000 49.000 249.000 149.000 151.000
Egenkapital: 625.000 721.000 883.000 694.000 682.000
Regnskap for  Flo 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.131.000 1.136.000 1.451.000 1.241.000 1.407.000
Driftskostnader -997.000 -1.088.000 -1.202.000 -1.092.000 -1.257.000
Driftsresultat 133.000 49.000 249.000 149.000 150.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 -1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 134.000 49.000 249.000 149.000 151.000
Skattekostnad -29.000 -12.000 -60.000 -37.000 -41.000
Årsresultat 104.000 38.000 189.000 112.000 110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 49.000 93.000 110.000 0
Sum omløpsmidler 1.118.000 1.098.000 1.113.000 951.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.134.000 1.147.000 1.206.000 1.061.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 621.000 783.000 594.000 582.000
Sum egenkapital 625.000 721.000 883.000 694.000 682.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 508.000 426.000 321.000 362.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 1.133.000 1.147.000 1.206.000 1.062.000 1.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.131.000 1.136.000 1.451.000 1.215.000 1.407.000
Andre inntekter 0 0 0 25.000 0
Driftsinntekter 1.131.000 1.136.000 1.451.000 1.241.000 1.407.000
Varekostnad -2.000 -39.000 -184.000 -121.000 -271.000
Lønninger -777.000 -785.000 -788.000 -775.000 -774.000
Avskrivning -36.000 -49.000 -42.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -215.000 -188.000 -183.000 -212.000
Driftskostnader -997.000 -1.088.000 -1.202.000 -1.092.000 -1.257.000
Driftsresultat 133.000 49.000 249.000 149.000 150.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 -1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 0 -100.000 0
Årsresultat 104.000 38.000 189.000 112.000 110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 44.000 93.000 110.000 0
Sum varige driftsmidler 7.000 44.000 93.000 110.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 49.000 93.000 110.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 207.000 169.000 205.000 118.000 783.000
Andre fordringer 9.000 7.000 11.000 8.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 902.000 923.000 897.000 826.000 425.000
Sum omløpsmidler 1.118.000 1.098.000 1.113.000 951.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.134.000 1.147.000 1.206.000 1.061.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 621.000 783.000 594.000 582.000
Sum egenkapital 625.000 721.000 883.000 694.000 682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 6.000 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 11.000 9.000 284.000
Betalbar skatt 32.000 18.000 64.000 31.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 123.000 165.000 139.000 141.000
Utbytte -200.000 -200.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 282.000 81.000 182.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 508.000 426.000 321.000 362.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 1.133.000 1.147.000 1.206.000 1.062.000 1.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 610.000 672.000 792.000 589.000 681.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.6 3.5 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.6 3.5 2.6 2.3
Soliditet 55.2 62.9 73.2 65.3 55.7
Resultatgrad 11.8 4.3 17.2 1 10.7
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.4 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 11.8 4.3 20.6 1 12.3
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex