Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Float Biopro As
Juridisk navn:  Float Biopro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70141222
Storgata 25 Storgata 25 Fax: 70148003
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979734603
Aksjekapital: 1.906.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/16/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
57.68%
Egenkapital  
  
-69.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.000 0 0 0 142.000
Resultat: -102.000 -241.000 -476.000 -254.000 -218.000
Egenkapital: -248.000 -146.000 95.000 -179.000 -144.000
Regnskap for  Float Biopro As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.000 0 0 0 142.000
Driftskostnader -104.000 -238.000 -430.000 -251.000 -342.000
Driftsresultat -100.000 -238.000 -431.000 -251.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -45.000 -3.000 -17.000
Finans -2.000 -3.000 -45.000 -3.000 -17.000
Resultat før skatt -102.000 -241.000 -476.000 -254.000 -218.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -241.000 -476.000 -254.000 -218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.000 234.000 315.000 114.000 0
Sum omløpsmidler 101.000 101.000 259.000 159.000 239.000
Sum eiendeler 296.000 335.000 574.000 273.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -2.613.000 -2.511.000 -2.270.000 -1.794.000 -1.539.000
Sum egenkapital -248.000 -146.000 95.000 -179.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 544.000 481.000 479.000 451.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 335.000 574.000 272.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0 0 142.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 0 0 142.000
Varekostnad -20.000 -13.000 -45.000 -31.000 -113.000
Lønninger 0 0 -81.000 -182.000 -69.000
Avskrivning 0 0 -268.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -225.000 -36.000 -38.000 -160.000
Driftskostnader -104.000 -238.000 -430.000 -251.000 -342.000
Driftsresultat -100.000 -238.000 -431.000 -251.000 -201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -45.000 -3.000 -17.000
Finans -2.000 -3.000 -45.000 -3.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -241.000 -476.000 -254.000 -218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 100.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 100.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 195.000 234.000 215.000 114.000 0
Sum anleggsmidler 195.000 234.000 315.000 114.000 0
Varebeholdning 100.000 100.000 0 100.000 100.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 49.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 259.000 9.000 44.000
Sum omløpsmidler 101.000 101.000 259.000 159.000 239.000
Sum eiendeler 296.000 335.000 574.000 273.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -2.613.000 -2.511.000 -2.270.000 -1.794.000 -1.539.000
Sum egenkapital -248.000 -146.000 95.000 -179.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 168.000 233.000 165.000 154.000 250.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -102.000 -80.000 -13.000 51.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 327.000 327.000 246.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 544.000 481.000 479.000 451.000 383.000
Sum gjeld og egenkapital 296.000 335.000 574.000 272.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -443.000 -380.000 -220.000 -292.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.5 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0 0.5 0.1 0.4
Soliditet -83.8 -43.6 16.6 -65.8 -60.3
Resultatgrad -141.5
Rentedekningsgrad -79.3 -9.6 -83.7 -11.8
Gjeldsgrad -2.2 -3.3 5 -2.5 -2.7
Total kapitalrentabilitet -33.8 -75.1 -92.3 -84.1
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex