Flokenes Fiskefarm AS
Juridisk navn:  Flokenes Fiskefarm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57732880
Førdefjordvegen 3645 Førdefjordvegen 3645 Fax: 57732307
6983 Kvammen 6983 Kvammen
Fylke: Kommune:
Vestland Askvoll
Org.nr: 958608837
Aksjekapital: 1.709.400 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/13/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.3%
Resultat  
  
4.94%
Egenkapital  
  
9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 93.107.000 116.824.000 71.939.000 116.240.000 59.851.000
Resultat: 36.552.000 34.832.000 30.832.000 52.542.000 14.137.000
Egenkapital: 102.337.000 93.716.000 86.410.000 72.386.000 42.757.000
Regnskap for  Flokenes Fiskefarm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 93.107.000 116.824.000 71.939.000 116.240.000 59.851.000
Driftskostnader -58.644.000 -83.533.000 -42.944.000 -62.292.000 -46.454.000
Driftsresultat 34.463.000 33.290.000 28.996.000 53.948.000 13.397.000
Finansinntekter 2.154.000 1.610.000 1.900.000 620.000 979.000
Finanskostnader -66.000 -68.000 -65.000 -2.026.000 -238.000
Finans 2.088.000 1.542.000 1.835.000 -1.406.000 741.000
Resultat før skatt 36.552.000 34.832.000 30.832.000 52.542.000 14.137.000
Skattekostnad -7.931.000 -7.526.000 -6.808.000 -12.913.000 -3.227.000
Årsresultat 28.621.000 27.306.000 24.024.000 39.629.000 10.910.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.615.000 28.491.000 17.709.000 16.680.000 15.935.000
Sum omløpsmidler 86.233.000 107.321.000 94.403.000 88.537.000 49.962.000
Sum eiendeler 141.848.000 135.812.000 112.112.000 105.217.000 65.897.000
Sum opptjent egenkapital 98.383.000 89.762.000 82.456.000 68.432.000 38.803.000
Sum egenkapital 102.337.000 93.716.000 86.410.000 72.386.000 42.757.000
Sum langsiktig gjeld 8.810.000 5.948.000 8.250.000 5.834.000 5.877.000
Sum kortsiktig gjeld 30.702.000 36.148.000 17.452.000 26.997.000 17.263.000
Sum gjeld og egenkapital 141.849.000 135.812.000 112.112.000 105.217.000 65.897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.118.000 116.802.000 71.926.000 116.219.000 59.582.000
Andre inntekter 988.000 23.000 13.000 21.000 269.000
Driftsinntekter 93.107.000 116.824.000 71.939.000 116.240.000 59.851.000
Varekostnad -40.635.000 -9.031.000 9.678.000 3.914.000 7.214.000
Lønninger -6.411.000 -6.051.000 -5.309.000 -5.581.000 -4.336.000
Avskrivning -3.013.000 -2.525.000 -1.200.000 -1.444.000 -1.717.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.273.000 -24.815.000 -17.660.000 -22.736.000 -16.616.000
Driftskostnader -58.644.000 -83.533.000 -42.944.000 -62.292.000 -46.454.000
Driftsresultat 34.463.000 33.290.000 28.996.000 53.948.000 13.397.000
Finansinntekter 2.154.000 1.610.000 1.900.000 620.000 979.000
Finanskostnader -66.000 -68.000 -65.000 -2.026.000 -238.000
Finans 2.088.000 1.542.000 1.835.000 -1.406.000 741.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -20.000.000
Årsresultat 28.621.000 27.306.000 24.024.000 39.629.000 10.910.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 3.216.000 2.945.000 2.709.000 1.603.000 500.000
Maskiner anlegg 0 0 256.000 665.000 1.336.000
Driftsløsøre 3.015.000 1.298.000 813.000 974.000 623.000
Sum varige driftsmidler 19.288.000 16.130.000 6.452.000 4.648.000 4.323.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.327.000 7.362.000 6.257.000 7.032.000 6.612.000
Sum anleggsmidler 55.615.000 28.491.000 17.709.000 16.680.000 15.935.000
Varebeholdning 43.805.000 30.234.000 38.889.000 30.910.000 26.883.000
Kundefordringer 14.481.000 27.362.000 9.156.000 22.093.000 15.538.000
Andre fordringer 1.086.000 2.581.000 5.705.000 3.726.000 4.594.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.861.000 47.144.000 40.653.000 31.809.000 2.946.000
Sum omløpsmidler 86.233.000 107.321.000 94.403.000 88.537.000 49.962.000
Sum eiendeler 141.848.000 135.812.000 112.112.000 105.217.000 65.897.000
Sum opptjent egenkapital 98.383.000 89.762.000 82.456.000 68.432.000 38.803.000
Sum egenkapital 102.337.000 93.716.000 86.410.000 72.386.000 42.757.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.810.000 5.948.000 8.250.000 5.834.000 5.570.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.901.000
Sum langsiktig gjeld 8.810.000 5.948.000 8.250.000 5.834.000 5.877.000
Leverandørgjeld 2.616.000 3.740.000 1.136.000 2.571.000 488.000
Betalbar skatt 5.069.000 9.828.000 4.819.000 12.649.000 1.753.000
Skyldig offentlige avgifter 2.426.000 2.019.000 380.000 1.200.000 707.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 20.591.000 20.562.000 11.116.000 10.577.000 10.415.000
Sum kortsiktig gjeld 30.702.000 36.148.000 17.452.000 26.997.000 17.263.000
Sum gjeld og egenkapital 141.849.000 135.812.000 112.112.000 105.217.000 65.897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.531.000 71.173.000 76.951.000 61.540.000 32.699.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 5.4 3.3 2.9
Likviditetsgrad 2 1.4 2.1 3.2 2.1 1.4
Soliditet 72.1 6 77.1 68.8 64.9
Resultatgrad 3 28.5 40.3 46.4 22.4
Rentedekningsgrad 522.2 489.6 446.1 26.6 60.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 25.8 25.7 27.6 51.9 21.8
Signatur
07.06.2006
STYREFORMANNEN ELLER NESTFORMANNEN ÅLEINE ELLER TO ANDRE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex